Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bom onder voorzitterschap Santokhi

Bom onder voorzitterschap Santokhi

Revolte binnen de VHP

Als het aan veel ontevreden VHP’ers ligt, zijn de dagen van Chandrikapersad Santokhi als voorzitter van de oranje partij geteld. Partijprominent Robert Vishnudatt heeft daartoe het voortouw genomen. Santokhi heeft volgens hem zijn kansen verbruid en aangetoond vooral voor de belangen van family & friends te gaan, terwijl het volk aan de bedelstaf raakt. “Dit is niet waar de partij voor staat.”

Tekst Armand Snijders

Beeld dWT archief

Vishnudatt heeft in de afgelopen twee jaar snoeiharde kritiek geuit op de wijze waarop Santokhi het land heeft geleid. Hij zegt een groot deel van de leden binnen de VHP en haar achterban te vertegenwoordigen die van mening is dat Santokhi als voorzitter en president zwaar teleurstelt en het land verder de afgrond in duwt. En dat dit de VHP bij de verkiezingen in 2025 zwaar aangerekend zal worden.

“Ik concludeerde al na een paar maanden dat het helemaal mis ging en dat Chan volledig zijn eigen plan trok, maar daar zelf geen regie over had. Ik heb hem in gesprekken regelmatig gewezen op zijn falende beleid dat het land alleen maar verder in de afgrond geraakt en het roer dus drastisch om moet. Maar daarmee heeft hij helemaal niets gedaan, ondanks de grote ontevredenheid vanuit de partij en binnen de samenleving. Wel heeft hij mijn idee voor een nationale dialoog gestolen en dat vervolgens volledig verkeerd uitgerold, wat ook nergens toe leidt.”

“De verandering moet vanuit de partij komen. Daarin is in ieder geval geen plaats voor Santokhi als voorzitter”

Implosie

Vishnudatt is al langer dan een jaar bezig om in het hele land mensen bewust te maken Santokhi te bewegen om als voorzitter van de VHP terug te treden. Hij zegt tal van prominente VHP’ers – inclusief parlementariërs, districts- en ressortraadsleden – achter zich te hebben om dit te kunnen bereiken. “Maar mijn grootste achterban ligt buiten de partij. De niet VHP’ers omarmen vooral mijn nationale aanpak en transparante manier van communiceren. Momenteel heb ik de steun van acht voorzitters van de overige politieke partijen en met een aantal ben ik nog steeds in overleg.”

Volgens hem zullen de veranderingen vanuit een implosie plaatsvinden, dus van binnenuit. “We gaan binnenkort als leden het hoofdbestuur vragen om het congres bijeen te roepen en daar de stellingname ‘de huidige voorzitter en bestuur functioneren niet’ in stemming brengen. Het gros van de leden is het daarmee eens. Daarna gaan we vragen om nieuwe bestuursverkiezingen. Het dagelijkse bestuur laat frequent ook te wensen over, wat begrijpelijk is door zijn ondergeschikte rol.”

Een volgende stap is te voorkomen dat Santokhi zich nogmaals kandidaat kan stellen voor het presidentschap. “Als minister had hij zich beter kunnen profileren, zijnde de right man on the right place in het huidige regeerteam. Blijkbaar is het presidentschap voor hem een stap te groot.”

Snurkende VHP’ers

“De rest van de snurkende VHP’ers ziet nog niet in dat hij niet de partijbelangen nastreeft, maar slechts family & friends accommodeert. Ook zij profiteren daarvan. Vrijwel het hele hoofdbestuur van de VHP heeft Santokhi in zijn zak, ze hebben allemaal één of meer baantjes gekregen als adviseur of voorzitter of lid van één of andere presidentiële commissie, werkgroep of taskforce. Ik zelf heb op diverse vlakken geadviseerd en mijn bijdrage geleverd in het veld, zonder ooit een cent of incentive te hebben ontvangen. De samenleving realiseert zich niet hoeveel geld al de salarissen iedere maand kosten en van Santokhi krijgen we daar geen duidelijkheid over.”

Saillant detail is dat maandagavond in Mingle in de International Mall het Diaspora Instituut Nederland (DIN) het nationaal diaspora seminar organiseert, waarbij zowel Santokhi als Vishnudatt aanwezig zal zijn. De president zal spreken over de missie, visie en activiteiten van het DIN, Vishnudatt maakt deel uit van het gemêleerde panel.

Veel verwacht hij momenteel niet van het instituut. “Het is natuurlijk vreemd dat deze bijeenkomst in Suriname wordt gehouden, terwijl juist de diaspora in Nederland aangespoord moeten worden. DIN moest zijn kick-off in Nederland houden, maar mist waarschijnlijk draagvlak. In Suriname zou het Diaspora Instituut Suriname (DIS) de trekker moeten zijn of op zijn minst enige betrokkenheid moeten hebben bij het seminar.”

Zoveelste wauwelclub

“Dit is weer een politieke afleiding en Santokhi gaat proberen business hieruit te slaan, terwijl DIN juist sociaal-maatschappelijk eerst moet groeien. Het zal dus bij woorden blijven, ook omdat de culturen verschillen. Het wordt weer de zoveelste wauwelclub van Santokhi. Hij zal door middel van zoete praatjes domme zielen proberen te winnen. Let wel, DIN wordt een money making vehicle; niet de ontwikkeling van Suriname staat daarbij voorop.”

Het is daarom volgens Vishnudatt zinloze geldverspilling om eerst op Surinaamse bodem een seminar te organiseren om diaspora uit Nederland aan te trekken. “Want ook de diaspora in Nederland lust Santokhi niet. Hij heeft de mensen daar misbruikt en vervolgens links laten liggen. Hun geloof in de politiek en dus in de VHP is afgenomen. Ze zoeken naar een alternatief en dat zien ze in mij. Vandaar dat het merendeel vindt dat ik het voorzitterschap moet overnemen.”

Onder de plak bij Santokhi

“Ik zit er helemaal niet op te wachten om die rol op mij te nemen; ik heb in mijn leven als ondernemer al genoeg successen geboekt. Aan de andere kant kan ik niet lijdzaam toezien hoe het land verder afglijdt en kapot wordt gemaakt. Dew Sharman was trouwens ook een potentiële kandidaat voor het voorzitterschap, maar inmiddels is duidelijk dat ook hij onder de plak zit bij Santokhi. Money rules!”

Zodra het bestuur van de partij is overgenomen, mogen de leden zich uitspreken over de frisse, nieuwe toekomst van de VHP. “Die verandering moet vanuit de partij komen. Daarin is in ieder geval geen plaats meer voor Santokhi in een prominente rol. Veel mensen huiveren al bij het horen van die naam en de leugens die hij steeds weer vertelt. Als hij hart heeft voor de VHP gaat hij voor behoud van de partij en niet voor haar verdere ondergang.”

“Ik heb blijkbaar de beste kaarten om het stokje over te nemen. Tot nu toe heeft geen enkele leider zich aangediend die integer en deskundig is. Het aftreden van Santokhi zal de teloorgang van de VHP zeker kunnen voorkomen. Binnen de partij hunkert men naar verandering, maar de haviken om Santokhi heen zorgen voor meer ellende. Dus het is niet alleen de (mis)leider die schuld heeft, ook zijn huidige inner circle is daar debet aan.”

Machtswellust en ondeskundigheid

Vishnudatt is ervan overtuigd dat hij na de deceptie van Santokhi de kiezers kan overtuigen dat de oranje partij nog altijd de beste keuze is. “Alleen al op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn goed en staan garant voor een gedegen nationaal beleid waar het hele land van kan profiteren. Alleen, de mensen die het nu voor het zeggen hebben, geven er een verkeerde draai aan door machtswellust en ondeskundigheid. Ik zal aantonen dat met goed en eerlijk beleid en een goed nationaal regeerteam Suriname er weer bovenop kan komen.”

“Ik heb al tegen Santokhi gezegd dat die revolte gaat komen, met of zonder mij. Het is een kwestie van tijd. De onrust binnen de partij kunnen we op een gecontroleerde manier indammen of overlaten aan een ongecontroleerde crisis die zeker het imago van de partij niet ten goede komt. Dus hij gaat óf water bij de wijn moeten doen en hij mag tot 2025 president blijven, maar geen partijvoorzitter meer zijn. Anders gaan we hem met de achterban volgens democratische principes aanpakken. Als hij dat inziet, krijgen we een zachte overgang en anders moet het maar op de harde manier via het partijcongres. Want het zijn uiteindelijk de leden die bepalen wat ze willen. En niet Santokhi en het hoofdbestuur.”