Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Blabla-schijnbeweging

Blabla-schijnbeweging

SERIEUS!? / Ivan Cairo

Als samenleving werden we dinsdagochtend opgeschrikt door het nieuws dat gewapende mannen de politiepost te Pikin Saron hadden overvallen en in brand gestoken. Ook houttrucks, die daar bij de SBB-checkpoint stonden om hun kostbare lading richting Paramaribo te vervoeren, werden in de fik gezet. Eveneens arbeiders van Grassalco te Maripaston moesten het ontgelden. Ze werden beschoten, mishandeld en in gijzeling genomen.

De beelden van de brandstichting te Pikin Saron gingen viraal op sociale media. Niet lang daarna ook foto’s van twee mannen, vermoedelijk leden van de gewapende bende, die waren gearresteerd door de politie. Niet lang daarna kwam het nieuws dat twee van de overvallers tijdens een vuurgevecht met ordetroepen waren doodgeschoten.

Zelfs vonnissen van het Inter-Amerikaanse Hof van de Rechten van de Mens hebben opeenvolgende regeringen niet kunnen bewegen om dit fundamenteel vraagstuk voor eens en altijd op te lossen

De gebeurtenissen van gisteren hebben voor aardig wat commotie gezorgd. Op videobeelden zagen we inheemsen die, hoewel sommigen het geweld afkeurden, een gemeenschappelijke mening hadden: dit is de schuld van opeenvolgende regeringen. De Surinaamse overheid heeft al veel te lang gesold met de belangen en vooral de grondenrechten van de inheemsen.

Met de regelmaat van de klok houdt deze bevolkingsgroep protestacties omdat weer eens de grond onder hun voeten in concessie is uitgegeven. We kunnen een boek schrijven over de talrijke petities die zijn aangeboden aan De Nationale Assemblee. Al jaren wordt de inheemse gemeenschap door de politiek beloofd dat het grondenrechtenvraagstuk zal worden opgelost. In de jaren ’70 hebben inheemsen in een voettocht vanuit Marowijne naar Paramaribo ondernomen, om het grondenrechtenvraagstuk onder de aandacht van de autoriteiten te brengen. Intussen zijn de meeste van hen allemaal grijsaards geworden of al dood. En nog steeds is deze kwestie niet opgelost.

Zelfs vonnissen van het Inter-Amerikaanse Hof van de Rechten van de Mens hebben opeenvolgende regeringen niet kunnen bewegen om dit fundamenteel vraagstuk voor eens en altijd op te lossen. Af en toe werden wat schijnbewegingen in die richting gemaakt. Na de incidenten van gisteren was het dus te verwachten dat de regering of de president met een statement zou komen. Een schijnbeweging. Over de inhoud van het persbericht dat via CDS is verspreid ben ik totaal niet verrast.

Precies wat ik had verwacht staat erin. Woorden als ‘betreurt, dialoog, onderzoek, intrekken’ of vervoegingen daarvan had ik zonder meer verwacht. De gebruikelijke modus operandi van de overheid. Om een indruk te geven doe ik hier een passage uit de persverklaring: ‘Het staatshoofd merkt op dat er de afgelopen periode veel overlegmomenten zijn geweest over concessies die uitgegeven zijn. De GBB-minister en districtscommissaris zullen grondig onderzoek moeten doen naar waar er gronden zijn uitgegeven. Indien gronduitgiftes ingetrokken zullen moeten worden, zal dat ook gebeuren.’

Hoe vaak moeten we als samenleving nog aanhoren dat er ‘grondig onderzoek’ komt en zaken zullen ‘worden ingetrokken’. Elke keer dezelfde dooddoener. Ik geloof dat de inheemsen en de rest van de bevolking pas zullen geloven wat de regering met de mond geleidt wanneer hard bewijs is geleverd dat onterecht uitgegeven concessies en terreinen ongeacht wie de begunstigde was daadwerkelijk zijn ingetrokken.

Publiceer alle ingetrokken concessies en terreinen. Pas dan zal de president geloofwaardig overkomen. Als het de president menens is wordt nog deze week de conceptwet die het grondenrechtenvraagstuk moet regelen tijdens marathonsessies van het parlement behandeld en goedgekeurd. En daarna onmiddellijk afgekondigd. Voor nu is de persverklaring van de regering het zoveelste blablabla-verhaal waarmee getracht wordt de samenleving zoet te houden.

ivancairo@yahoo.com