Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bisschop Paramaribo benadrukt respect en liefde bij 65-jarig jubileumviering RK Bisdom

Bisschop Paramaribo benadrukt respect en liefde bij 65-jarig jubileumviering RK Bisdom

Karel Choennie, de bisschop van Paramaribo, drong in zijn boodschap in verband met het 65-jarig jubileum van het Rooms-Katholieke Bisdom Paramaribo, gisteren, erop aan om elkaar met respect en gelijkheid te behandelen en de onderlinge liefde te vergroten. Het is volgens de geestelijke van eminent belang dat de vrede in Suriname gewaarborgd en gekoesterd wordt. “Wij zijn allen kinderen van één Vader,” gaf de bisschop aan.

Bij de viering van dit markante moment was president Chan Santokhi aanwezig in de Sint Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek. Tijdens de bijzondere dienst ging monseigneur Choennie, voor in gebed en liet het 65 ste jubileum van het bisdom Paramaribo de revue passeren. Vertegenwoordigers van het Comité Christelijke Kerken (CCK), en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) waren eveneens aanwezig.

De rooms-katholieke kerk in Suriname werd op 24 augustus 1958 door de paus in Rome verheven tot een zelfstandige kerkgemeenschap onder het gezag van een bisschop. Vanaf dat moment is er sprake van het bisdom Paramaribo als aanduiding van de RK-kerk in het land. In de afgelopen decennia en daarvoor heeft de kerk op diverse gebieden, in het bijzonder op sociaal maatschappelijk vlak, haar bijdrage geleverd.

President Santokhi feliciteert alle gelovigen, in het bijzonder leden van de RK-gemeenschap, met het 65-jarig bestaan van het bisdom.