Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bilaterale betrekkingen en klimaatverandering centraal bij Canada-Caricom Summit

Bilaterale betrekkingen en klimaatverandering centraal bij Canada-Caricom Summit

PARAMARIBO — Na een welkomstreceptie voor alle staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders, waarbij de sfeer van samenwerking en diplomatie de toon zal zetten voor de komende dagen, vindt woensdag de officiële opening plaats van de Canada-Caricom Summit met als thema ‘Strategic Partners for a Resilient Future’. Deze top heeft tot doel de onderlinge bilaterale samenwerking tussen Canada en Caricom-lidstaten te versterken.

In een persbericht schrijft de Communicatiedienst Suriname (CDS) dat het evenement in Ottawa “een mijlpaal” belooft te worden in de bilaterale betrekkingen tussen Canada en de Caribische Gemeenschap. Centraal in de discussies staan onderwerpen als klimaatverandering, de ontwikkeling van inclusieve en duurzame economieën, het toegankelijk maken van concessionele financiering en de broodnodige hervorming van de mondiale financiële architectuur tegen de achtergrond van het Bridgetown-initiatief.

Het Bridgetown-initiatief, waarvan wordt gesteld dat het “een ambitieuze stap voorwaarts” is,  streeft naar de oprichting van nieuwe financiële instrumenten en de hervorming van bestaande financiële instellingen om klimaatbestendigheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te financieren. Deze Canada-Caricom Summit zal zonder twijfel een kritieke rol spelen op de weg naar een veerkrachtige en duurzame toekomst voor beide partners, schrijft de CDS.

Klimaat

Tijdens de Canada-Caricom Summit zullen onder meer de regionale samenwerking en het versterken van handel aan de orde komen. De top bestaat uit vier sessies, waarbij onder meer over klimaatbestendigheid en het bouwen van duurzame economieën van gedachten zal worden gewisseld. De discussies zullen zich ook richten op de betrokkenheid van Canada bij het opbouwen van klimaatveerkrachtigheid door de Caricom-lidstaten. De CDS geeft aan dat in aanloop naar COP28, de klimaattop van de Verenigde Naties in november/december in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, deze onderwerpen uiterst belangrijk zijn voor Suriname.

President Chandrikapersad Santokhi zal het hebben over het bevorderen van groene energie, ondersteunen van duurzaam bosbeheer en het stimuleren van de exploratie van olie en gas met behulp van moderne technologieën. Het staatshoofd arriveerde zondag in de Canadese hoofdstad, vergezeld van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Surinames Caricom-ambassadeur Chairmè Konigferander.