Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bewustzijn voor een schoon Suriname met landelijke schoonmaakactie

Bewustzijn voor een schoon Suriname met landelijke schoonmaakactie

World Cleanup Day wordt op zaterdag 16 september 2023, werelwijd, wederom gehouden. In Suriname wordt deze internationale activiteit groots aangepakt op initiatief van Stichting Recycling Suriname (SuReSur), met ondersteuning van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo, DP World, Köpcke Trading Suriname, Zenobia N.V., Up to You Foundation en het CARICOM-Jeugdambassadeursprogramma Suriname (CYAPS) en met de participatie van Fernandes Group, Torarica Group en TotalEnergies.

Ook dit jaar zullen honderden vrijwilligers, meerdere bedrijven, milieuorganisaties, en overheidsinstanties meedoen aan de landelijke schoonmaakactie. Deze schoonmaakactie houdt in, dat het zwerfafval in de verschillende ressorten opgeruimd en van elkaar gescheiden zal worden. Zo zullen de aluminium drankblikken in één zak worden gedaan, petflessen en cups in één zak, de single-use plastic in één zak en ook de glazen flessen zullen in een aparte zak worden gedaan.

“Wij gaan geen grof vuil opruimen en andere rommel dat zich op straat bevindt. Het doel van onze World Clean Up Day is dat wij een schoner en groen Suriname willen hebben. Mooi uitzicht voor onze locale mensen en toeristen. Het thema van het jaar is ‘A clean and healthy waste free planet’. Laten wij ons moeder aarde opschonen voor een beter en gezonde toekomst voor de volgende generatie”, zegt vrijwilliger/coördinator, Gajatrie Hariram van SuReSur tegenover Dagblad Suriname.

Stichting SuReSur streeft ernaar om in elk van de tien districten ruim 60 locaties schoon te maken en te ontdoen van zwerfvuil. Zij concludeert uit de welwillendheid van partners en vrijwilligers en het enhousiasme van de participanten, dat het bewustzijn voor een schoon Suriname steeds grotere vormen begint aan te nemen. De voorzitter van SuReSur, Glenn Ramjan, is de mening toegedaan, dat “hoewel we als land nog een lange weg hebben te gaan en het milieuvraagstuk nog vele aspecten kent, dan zwerfafval en plasticflessen, valt op te merken dat steeds meer Surinamers aandacht geven en waarde hechten aan een schone omgeving en een schoon land”.

Suriname doet sinds 2018 mee aan World Cleanup Day. De eerste internationale Cleanup begon in 2008, in het kleine Noord-Europese Estland, waar 50.000 mensen zich verenigden om het hele land op te ruimen in slechts vijf uur. Op die dag werd een wereldwijde burgerbeweging geboren en verspreidde zich als een lopend vuurtje over de hele wereld en sprak tot de verbeelding van andere mensen in andere landen, die werden geïnspireerd om hetzelfde voorbeeld te volgen met dezelfde ambitie, namelijk een schoon land. Sinsdien doen 197 landen mee aan de cleanup, om het wereldwijde afvalprobleem aan te pakken en een duurzame wereld op te bouwen.

Stichting SuReSur en partners, vrijwilligers en bedrijven leggen dit jaar dan ook de nadruk op het geven van een duurzaam karakter aan de jaarlijkse schoonmaakactiviteiten. Naast het schoonhouden van de locaties op World Cleanup Day worden burgers, overheden en bedrijven gemotiveerd en opgeroepen gedurende het hele jaar de verantwoordelijkheid op zich te nemen hun directe omgeving vrij te houden van zwerfafval. World Cleanup Day is een aanmoediging voor alle sociale sferen in de samenleving om deel te nemen aan de opruimingsacties en een duurzame toekomst te creëren.

SuReSur wijst erop, dat dagelijks minimaal een kilo huishoudelijk afval wordt geproduceerd per huishouding. Door productie en verbruiksgoederen komt er jaarlijks 3.500 kg bedrijfsafval per persoon bij. Het afval dat samen geproduceerd wordt heeft een niet te onderschatten impact op het milieu. SuReSur heeft sinds haar oprichting in 2015 landelijk ruim 160 bakken geplaatst op strategische plekken voor het inzamelen van plasticflessen, plastic-verpakkingsmateriaal, bierblikjes en andere materiaal dat recyclebaar is. Onlangs is een begin gemaakt met het plaatsen van inzamelbakken voor glas. Het verzameld materiaal wordt afgegeven aan recyclebedrijven, die het materiaal verwerken en het daarna verschepen naar het buitenland of er zelf andere herbruikbare eindproducten van maken.

Elke Surinamer wordt op 16 september opgeroepen een bijdrage te leveren aan het succes van deze wereldwijde activiteit. Dit kan door zich op te geven als vrijwilliger, als gezin, of als bedrijf via de Facebookpagina van SuReSur. De schoonmaakacties zijn dit jaar in alle tien districten. Wie niet op een locatie aanwezig kan zijn, wordt door de stichting aangemoedigd om de eigen omgeving schoon te houden.

Hariram geeft ook aan, dat men de nodige equipment kan meenemen en ook goed afgedekt dient komen. “Wij hebben niet zoveel donateurs binnen gehaald, dus vragen wij dat de mensen goed voorbereid en georganiseerd komen, als ze met groepen komen. Willen zij nog tips van ons, dan mogen zij ons mailen voor een handleiding.”