Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bewoners van Berlijn smachten naar adequate voorzieningen

Bewoners van Berlijn smachten naar adequate voorzieningen

De drinkwaterdistributie laat te wensen over; vuilophaal geschiedt al ruim een jaar niet meer en de straatverlichting stelt maar weinig voor. Bewoners van het dorp, zijnde de voormalige plantage Berlijn, ontberen vanwege de bovengenoemde problemen adequate (nuts)voorzieningen. Een bezoek aan de plek leert al gauw dat Berlijn er wat verlaten bij ligt; enkele woningen zijn onbewoond doordat de bewoners naar de stad zijn getrokken, maar daarnaast dienen andere als buitenhuis of vakantiewoning.

Zo hebben onder andere Telesur en de N.V. Energiebedrijven Suriname enkele vakantiewoningen staan voor directie en personeel. Personen die er op daguitstapje of weekendtrip zijn, beseffen weinig hoe het met de voormalige plantage gesteld is. Men is er immers om te genieten van de kreek die een zijarm is van de Pararivier. “Berlijn kan echter veel meer betekenen als toeristische locatie”, zegt nazaat Gordon Vaniel.

Samen met anderen probeert hij de plek wat aantrekkelijker te maken. Zo wordt het onderhoud van de bermen ter hand genomen, paadjes die naar de kreek leiden worden begaanbaar gehouden en wordt ervoor gezorgd dat de hoofdweg in goede staat blijft; deze is recentelijk voorzien van een laag bauxiet. De brug over de kreek is enkele maanden geleden volledig opgeknapt. Aan verlaten woningen kan echter weinig worden gedaan, gezien de eigenaren weinig van zich laten horen.

Vaniel zou toch graag zien dat de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) het dorp tegemoetkomt. Hij legt uit dat de waterpomp van de SWM-installatie al lange tijd defect is, waardoor er geen water naar de huishoudens gedistribueerd kan worden. De installatie verkeert wel in goede staat. Bewoners zijn afhankelijk van kreekwater, dat voor consumptie eerst gekookt moet worden. Voor de vakantiewoningen van EBS en Telesur wordt er vanuit Paramaribo met een tankwagen water aangeleverd, terwijl anderen naar Zanderij rijden om water te halen.

Foto: Suriname Herald

Het probleem met de pomp staat niet op zichzelf; het waterprobleem doet zich voor sinds de SWM de watervoorziening overnam van NH. Berlijn beschikt over een eigen waterbron. Naast dit ongerief laten ook de straatverlichting en de vuilophaling te wensen over. Het dorp is in de avonduren hartstikke donker, wat voor inbrekers een goede gelegenheid is om spullen van anderen weg te nemen. Van enkele palen duurt het niet lang meer voordat de lantaarns naar beneden storten.

De vuilophaalwagen is al langer dan een jaar niet meer in het dorp geweest; hierdoor zijn bewoners genoodzaakt hun vuil te verbranden of langs de hoofdweg naar Zanderij te plaatsen. Langs de hoofdweg zijn er daarom enkele vuilstortplaatsen te zien.

Afgezien van dit alles proberen de bewoners Berlijn aantrekkelijk te houden. Voor aanstaande zaterdag en 31 september zijn er activiteiten gepland. Vaniel roept Berlijners op om bij te dragen aan het in ere houden van de voormalige plantage.