Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bestuurscentrum Stoelmanseiland verkeert in slechte staat

Bestuurscentrum Stoelmanseiland verkeert in slechte staat

Het bestuurscentrum te Stoelmanseiland functioneert al geruime tijd niet meer op een adequate manier. Het gebouw is bouwvallig en kan daardoor niet voorzien in de diensten die essentieel zijn voor de lokale gemeenschap. Momenteel draait het bestuurscentrum op een zeer laag niveau, waarbij het ontbreekt aan voldoende middelen om effectief te functioneren.

Dringende renovatie en levering van meubilair en apparatuur zijn noodzakelijk voor adequaat en verantwoord werk in bestuurscentrum Stoelmanseiland, zegt burgervader Henk Deel in een interview met Suriname Herald.

Ondanks het feit dat renovatie al twee jaar op de agenda staat, kamp het bestuurscentrum met een tekort aan financiële middelen om aan de vereisten te voldoen. Met een budget van slechts SRD 1 miljoen kunnen alleen kleine reparaties worden uitgevoerd, maar het is niet toereikend voor de benodigde renovatie.

Het is erg belangrijk dat het bestuurscentrum weer functioneel wordt, omdat het verantwoordelijk is voor het leveren van overheidsdiensten aan diverse groepen in het Tapanahony-gebied. Zonder een goed functionerend centrum wordt dit niet mogelijk, benadrukt burgervader Deel.

“Het realiseren van decentralisatie is van groot belang voor de ontwikkeling van het Tapanahony-gebied en het algemene welzijn van Suriname,” voegt hij eraan toe. Hoewel Stoelmanseiland al een eigen CBB-kantoor heeft, is er nog veel werk aan de winkel om aan de benodigde voorzieningen te voldoen.

De burgervader benadrukt het belang van een goed functionerend bestuurscentrum. Door het bieden van essentiële overheidsdiensten aan Tapanahony, krijgen de lokale gemeenschappen de mogelijkheid om optimaal te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Het gebrek aan vitale voorwaarden leidt tot ongunstige ontwikkelingen. Door te zorgen voor optimale energievoorziening, goede communicatie en onderwijs in het gebied, kunnen we in Tapanahony bijdragen aan het handhaven van de standaard ontwikkeling van Suriname. Het ontbreken hiervan kan leiden tot aanzienlijke ongelijkheden in de ontwikkeling van Suriname, voegt de burgervader eraan toe.