Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bestuur Celos eist aftreden directeur en nieuwe sollicitatieronde

Bestuur Celos eist aftreden directeur en nieuwe sollicitatieronde

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Personeel van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) eist dat waarnemend directeur Caroline Chin aftreedt en voert actie om deze eis kracht bij te zetten. Het actiemodel is dat de medewerkers slechts enkele uren per dag aanwezig zijn. Woensdag is het directeurskantoor zelfs gebarricadeerd.

Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), waar de vakbond van Celos is aangesloten, zegt tegen de Ware Tijd dat Chin ook bestuurslid is van de organisatie. Hij vindt dat de twee functies niet verenigbaar zijn. De vakbondsleider vermoedt dat Chin door haar bestuursfunctie de baan als directeur heeft gekregen, terwijl zij de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

“Chin werkt niet aan loopbaanontwikkeling en daarmee het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden”

Ook is volgens Blanker de sollicitatieronde niet op de juiste wijze verlopen. Men is volgens hem niet in staat de processen-verbaal en verslagen van de sollicitatierondes te overleggen, daarom wordt gevraagd naar een nieuwe sollicitatieronde.

Diverse gesprekken

De directeur die vóór Chin aanzat, is op eigen verzoek vertrokken. Blanker zegt dat eerst intern gezocht moest worden naar een directeur en als dat niet lukte men extern iemand moest aantrekken.

Tijdens de sollicitatieprocedure zijn twee kandidaten afgevallen vanwege het feit dat ze bijna pensioengerechtigd zijn en bleven er twee gegadigden over. Het bestuur van Celos koos voor Chin hoewel ze al zestig jaar is. Dit viel niet in goede aarde bij de bond.

Behalve haar leeftijd zijn er andere zaken die spelen. “Chin werkt niet aan loopbaanontwikkeling en daarmee het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden”, meent de vakbondsleider.

Deze zaak is zelfs door de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname behandeld, maar ook dat heeft niet tot een oplossing geleid. Partijen hebben daar wel afgesproken dat de afvaardiging van het bestuur binnen een week de voorstellen zou voorleggen aan het totale bestuur. Dit houdt onder meer in dat de sollicitatieronde opnieuw opgestart zou worden en dat er een seminar georganiseerd zou worden over de toekomst van Celos.

Tijdens dat seminar zouden de mensen die in aanmerking komen om een trekkersrol te vervullen gelijk worden geïdentificeerd. Volgens Blanker is de afvaardiging teruggefloten door het bestuur en zijn de afspraken dus ook niet doorgegaan.

Minister

Daarna is besloten om in gesprek te gaan met minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. “De gesprekken met de minister waren heel goed. De voorstellen van de minister zien wij als bond als een doorbraak. Alleen wil de bewindsman de voorgestelde stappen niet nemen zonder ondersteuning of goedkeuring van het bestuur bij de universiteit”, legt Blanker uit.

Daar wringt volgens hem de schoen, want het bestuur van de Anton de Kom Universiteit wil niet meewerken aan het uitwerken van de voorstellen van de minister. Celos is een werkarm van de universiteit die als zodanig inspraak heeft in het beleid van de organisatie.