Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bespuitingswerkzaamheden ter bestrijding muskietenplaag Nickerie gaan van start

Bespuitingswerkzaamheden ter bestrijding muskietenplaag Nickerie gaan van start

Recentelijk hebben enkele inwoners van Nickerie de situatie die is ontstaan door de muskietenplaag die het district teistert aangegeven aan de redactie van Dagblad Suriname. 

De bekende spuiting gaat van start

In het verleden heeft het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG)  heel wat spuitacties ondernomen om zodoende muskietenplagen in het district te bestrijden ter voorkoming van ziektes en andere gevolgen die een muskietenplaag met zich mee kan brengen. 

De inwoners vonden dat het toen goed verliep in vergelijking met de nu ontstane situatie, waarbij mensen op eigen initiatief de buurten bespuiten met malathion. Het BOG werd in een persconferentie vertegenwoordigd door sectiechef Reginald Silent die aangaf, dat de bespuitingswerkzaamheden weer plaats zullen vinden. 

Persconferentie over muskietenplaag

Samen met districtscommissaris Senrita Gobardhan gaf de Silent te kennen, dat de bespuitingswerkzaamheden op zich hebben laten wachten, maar dat de bespuiting niet zonder meer kon geschieden. Er moest eerst een degelijk plan van aanpak worden gemaakt. 

Over welk type muskieten het gaat en wat de bron is hebben de instanties niets kenbaar gemaakt tijdens de gehouden persconferentie, maar de districtscommissaris heeft wel te kennen gegeven dat het niet in hetzelfde context van dengue geplaatst moet worden. Met andere woorden hoeven burgers niet te vrezen dat het om de dengue muskiet gaat. Het verhaal van de dengue muskiet en haar gevolgen is een ander verhaal op zich dat momenteel ook gaande is in het hele land.

Bespuiting

Van 5 uur in de middag tot 9 uur in de avond zal er in de diverse buurten, op basis van het plan van aanpak bespoten worden. Elk van de vijf ressorten in het district wordt bespoten. Er wordt een beroep gedaan op de inwoners om waar nodig eten af te dekken, zo veel als mogelijk deuren en ramen open te laten, mensen die ziek zijn en baby’s in gesloten ruimtes te houden en dieren af te dekken tijdens de bespuitingen en in geval van openstaande voeding dit te verversen na de bespuiting.

Totstandkoming bespuiting

De bespuitingswerkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door tussenkomst van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg dat  malathion op oliebasis ter beschikking stelt en het Commissariaat die zorgt voor de wagens die de bespuitingen zullen uitvoeren. Ondernemers leveren aldus Gobardhan een wezenlijke bijdrage aan het geheel om het goed te laten verlopen,