Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Beschikbaarheid voldoende water cruciaal bij komende padieinzaai

Beschikbaarheid voldoende water cruciaal bij komende padieinzaai

Terwijl de oogst van padie in Nickerie nu in volle gang is en vele boeren  nog steeds “vechten” om een goede opkoopprijs te krijgen voor hun padie, begint men zich nu ook reeds grote zorgen te maken over de beschikbaarheid van voldoende water voor de komende padieinzaai. Indien de heersende droogte aanhoudt en de regenperiode niet tijdig begint, vreest men dat er niet voldoende water beschikbaar zal zijn voor de komende padieinzaai. Dit zou betekenen dat er minder padie ingezaaid zal kunnen worden. 

De inzaaiperiode begint rond 1 november. Gehoopt wordt dat rond die periode de regen begint in te vallen. Daarnaast hoopt men dat de watertoevoer vanuit Wakay via de Naniezwamp geoptimaliseerd zal zijn. Ook wordt gehoopt, dat het pompgemaal van Wageningen ondertussen weer in bedrijf zal zijn om water uit de Nickerierivier richting de rijstarealen te pompen. Een van de drie pompen van het pompgemaal Wageningen werd eind vorig jaar weer in gebruik genomen, maar raakte enkele maanden daarna weer buiten werking. Het bedieningspaneel raakte vermoedelijk door sabotage defect. Er zou een nieuwe zijn besteld. Het is niet duidelijk wanneer de pomp weer in zal zijn.. 

Waterwerken

Voor wat betreft de pompen te Wakay wordt vernomen dat in oktober technici van de Stork machines uit het buitenland in Suriname zullen zijn om de nodige reparatiewerkzaamheden aan twee van de vier pompen te verrichten. Het pompgemaal van Wakay beschikt over vier verouderde pompen van het merk Stork. Slechts twee van de pompen doen het. Het pompen van water vanuit Wakay kost ook veel geld, vanwege het brandstofverbruik. Het probleem van de Nanizwamp is ook dat veel van het gepompte water vanuit Wakay, via lekkages op verschillende plekken verloren gaat.

Met betrekking tot de aan de gang zijnde herstelwerkzaamheden aan de Arawarasluis wordt vernomen, dat deze goed verlopen. De werkzaamheden hier moeten voorkomen dat het water uit de Nickerierivier via de Arawara  wegstroomt richting de Coppenamerivier. Nu dit probleem zo goed als zeker is verholpen, is het wel van belang dat het pompgemaal te Wageningen spoedig in weer in bedrijf komt. Afgezien van het feit dat alle hoofdwaterwerken weer tijdig in bedrijf worden gebracht, hopen padieboeren dat de regen dit seizoen ook tijdig invalt. Anders voorziet men grote problemen bij de komende padieinzaai.

(Foto tekst De drie pompen van het pompgemaal Wageningen. Geen van de drie zijn thans in bedrijf.)

SS