Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » BEP: ‘Ketikoti in teken van reparatie en eenheid’

BEP: ‘Ketikoti in teken van reparatie en eenheid’

INGEZONDEN

In 1863 is juridisch de fysieke slavernij in Suriname afgeschaft. De periode van arbeid verrichten door de slaven onder het Staatstoezicht heeft tien jaar geduurd. Na deze periode hebben de ex-slaven zich vrijelijk verplaatst naar diverse gebieden waar zij tegen betaling arbeid verrichten.

De bijdrage die de zichzelf bevrijde slaven hebben geleverd aan de afschaffing van de slavernij in Suriname, is van wezenlijk belang geweest. Dit ondanks de verfoeilijke verdeel- en heersstrategie die kolonisatoren hebben toegepast. Deze strategie heeft ondanks de mislukking toch enigszins ervoor gezorgd dat er etnische spanning bij de Afro-Surinamers is ontstaan.

De vijand moet buiten het traject dat moet leiden tot reparatie en eenheid/natievorming worden gehouden. The enemy must not be within

Met de komst van diverse immigranten is de etnische polarisatie toegenomen. De excessen als gevolg van de voornoemde polarisatie, heeft ook anno 2023 nog steeds de eenheid op diverse momenten aangetast. Tegen deze achtergrond moet er beleid worden ontwikkeld om te geraken tot nationale eenheid en solidariteit.

De schade die de slavernij heeft aangericht, moet volgens de BEP procesmatig worden gerepareerd. Dit reparatietraject zal op basis van eerlijkheid en gelijkheid moeten geschieden. De basis voor natievorming zal zichtbaar deel moeten zijn van het reparatieproces. De politieke partij BEP zal het in gang gezette reparatietraject, in haar politiekvoering actief meenemen en een zichtbare bijdrage leveren, die zal moeten leiden tot de zo noodzakelijke natievorming.

De partij zal voorts bevorderen dat elke vorm van populisme en narcisme die opduiken binnen het kader van reparatie en natievorming wordt weggevaagd. Dit zal gebeuren met alle geoorloofde democratische middelen. De vijand moet buiten het traject dat moet leiden tot reparatie en eenheid/natievorming worden gehouden. The enemy must not be within.

De partij roept alle Surinamers om zich bij het 160ste jubileum van afschaffing van de fysieke slavernij te bezinnen over de maatschappelijke positie die met name de nazaten van de tot slaaf gemaakten in de komende decennia zullen moeten innemen. Het mag niet zo zijn dat de Afro-Surinamers voor een groot deel tot de categorie gemarginaliseerden behoren of worden gerekend.

BEP Media Team

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.