Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Belém Declaratie unaniem aangenomen tijdens Amazon Summit

Belém Declaratie unaniem aangenomen tijdens Amazon Summit

PARAMARIBO — De ACTO (Amazon Cooperation Treaty Organization) Summit is zondag succesvol afgesloten in Belém do Para, Brazilië. De presidenten en officiële regeringsvertegenwoordigers van alle acht lidlanden (Brazilië, Bolivia, Columbia, Equador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela) hebbeb hieraan deelgenomen. Suriname werd vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin en minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Een belangrijke mijlpaal van deze bijzondere bijeenkomst was de unanieme aanname van de Belém Declaratie, welke tot stand is gekomen door input, deliberaties en intensieve onderhandelingen van vele belanghebbenden. In de Declaratie staan, onder meer, concrete afspraken en urgente acties ter voorkoming van verder verlies en aantasting van de Amazone.

Het uitgangspunt is duurzame ontwikkeling, conservatie, behoud en bescherming van biodiversiteit en het tegengaan van ontbossing en illegale exploitatie van het Amazonebos.

“De lidlanden zijn het unaniem eens dat de Amazone agenda van essentieel belang is voor niet alleen de regio maar, de hele wereld”

Voor direct belang van Suriname was een van de voornaamste afspraken het bereiken van het akkoord om ontbossing tegen te gaan in het Amazonegebied. Belangrijke doelstellingen die zijn aangenomen zijn, met name, het tegengaan van ontbossing voor 2030 en illegale mijnbouwactiviteiten, naast de promotie van duurzame ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

In de laatste ronde van de onderhandelingen voor adoptie van de declaratie is ook meegenomen dat tegen 2030 ons land en wateren effectief worden geconserveerd en beschermd, met in acht neming en bescherming van de rechten van de inheemsen, lokale gemeenschappen, inclusief hun traditionele woongebieden.

De sociale- en culturele betrokkenheid van vooral de lokale en traditionele leefgemeenschappen is ook prominent opgenomen in de Belém Declaratie. Veel aandacht is gevraagd voor het mobiliseren, danwel beschikbaar stellen, van de noodzakelijke financiële middelen om de gestelde doelen van de Belém Declaratie te realiseren. Hiertoe zal het ACTO-secretariaat gemachtigd worden om de noodzakelijke initiatieven te ondernemen.

Amazon Basin project

Heel specifiek, en met directe toepassing voor Suriname, is er naar aanleiding van deze Summit overeenstemming bereikt met ACTO over de continuering en uitbreiding van de Amazon Basin project. Dit project omvat het garanderen van integraal en duurzaam beheer van grensoverschrijdende waterbronnen van de Amazonerivier.

In de context van het Amazon Basin project heeft ons land twee projecten geïdentificeerd. Het eerste project omvat ‘Bescherming van de kust te Weg naar Zee middels Nature Based Solutions en het identificeren van mechanismen om “blue carbon” te genereren door effectieve bescherming van mangrove in de kustzone’.

Het tweede project betreft ‘Het Bio-Amazon project’ die zich richt op het beheer, monitoring en controle van fauna en flora biodiversiteit, welke bedreigd wordt door illegale handel. Suriname zal ondersteund worden in het verbeteren van de technische capaciteiten in het beheer van verschillende soorten flora en fauna.

Verder is de nadruk gelegd op continuering, uitbreiding en versterking van data verzameling in het Amazonian Regional Observatory (ARO) systeem. Dit Regionaal systeem is van eminent belang voor het monitoren van illegale ontbossing en mijnen. De lidlanden zijn het unaniem eens dat de Amazone agenda van essentieel belang is voor, niet alleen de regio maar, de hele wereld.