Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Begrotingstekort van 4.3% mijlpaal voor regering

Begrotingstekort van 4.3% mijlpaal voor regering

De Regeringsraad hield maandag een  buitengewone vergadering, waarbij de begroting voor 2024 is goedgekeurd en de jaarrede is besproken. Opmerkelijk is dat het begrotingstekort, dat in 2020 nog 19% bedroeg, is teruggebracht tot 4,3%. Deze prestatie, slechts 1% boven de internationale norm, wordt beschouwd als een mijlpaal voor de huidige regering.

De drastische daling van het begrotingstekort binnen zo’n korte tijd heeft diepgaande implicaties voor de Surinaamse samenleving. Het zal een gunstige invloed hebben op de economische groei van het land in het komende jaar. Bovendien wordt verwacht dat de inflatie zal dalen naar 20%, wat een opmerkelijke verbetering is van het percentage van 65%, drie jaar geleden.

Tijdens de vergadering is ook gesproken over een ontmoeting met de vakbonden C-47 en COL, die in een brief aan de regering een ultimatum hebben gesteld met betrekking tot de uitvoering van de btw. De regering zal met de vakbonden samenwerken om een werkbare oplossing te vinden.