Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bedrijfsleven en bankwezen gaan uitvoering IMF-programma helpen monitoren

Bedrijfsleven en bankwezen gaan uitvoering IMF-programma helpen monitoren

Tekst en beeld Ivan Cairo

PARAMARIBO — De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) gaan de komende periode als externe waakhond fungeren bij de uitvoering van het IMF-programma en het economisch herstelplan van de regering. Daartoe is gisteren een intentieverklaring getekend door de president, de minister van Financiën en Planning, de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en vertegenwoordigers van de SBV en VSB voor het instellen van de Suriname Economic Oversight Board (SEOB).

Instelling van dat instituut is een initiatief van de twee bedrijvenorganisaties en zal als onafhankelijk monitorings- en adviesorgaan dienen in het IMF-stabilisatie en herstelprogramma. De SEOB zal worden bemenst door maximaal tien vertegenwoordigers uit zowel de private als publieke sector die op vrijwilligersbasis deelnemen.

“Niet alle ontwikkelingen die een prijsverhogend effect zouden kunnen hebben, dienen door het bedrijfsleven op de klant te worden afgewenteld”

CBvS-directeur Harry Dorinie

Vinger aan de pols

Tijdens een persconferentie op het kabinet van de president is naar voren gekomen dat het bedrijfsleven dit voorstel al had gedaan aan de regering toen enkele jaren geleden de hulp van het IMF was ingeroepen om de economie te herstructureren. Echter, het initiatief werd niet ondersteund door het toenmalige kabinet.

SBV-vertegenwoordiger Eblein Frangie merkte op dat het bedrijfsleven als klankbord van de regering wil dienen bij het doorvoeren van de economische herstelmaatregelen. Het bedrijfsleven noemt het IMF-programma goed, maar het moet voortvarender worden uitgevoerd. Met haar deelname wil het een vinger aan de pols houden.

Frangie voerde verder aan dat het monitoringsorgaan geen overheidscommissie is. Alle operationele kosten, zoals het aantrekken van externe adviseurs, worden door het bedrijfsleven gedragen. De SEOB moet worden gezien als ondersteuning van de regering en de CBvS om het herstelprogramma richtig uit te voeren.

Volgens Harry Dorinie, directeur Monetaire Zaken van de CBvS, had deze commissie er vanaf het begin van het IMF-programma moeten zijn. Begeleiding van het bedrijfsleven is volgens hem nodig om vooral de ‘economische groeipilaar’ van het plan in de gaten te houden. De CBvS zet zich in voor stabilisatie van de economie, maar de groei zal door het bedrijfsleven op gang moeten worden gebracht. Die groei moet voelbaar zijn in de zakken van de burgers.

De bank probeert daarom de inflatie omlaag te krijgen, maar ook het bedrijfsleven dient daaraan een bijdrage te leveren. “Niet alle ontwikkelingen die een prijsverhogend effect zouden kunnen hebben dienen door het bedrijfsleven op de klant te worden afgewenteld”, stelde de CBvS-directeur. Bedrijven moeten nagaan hoe ze efficiënter kunnen opereren om kosten te drukken, zodat niet alle kostenverhogende ontwikkelingen op schouder van de consument hoeven te komen.

Doelstellingen

De SEOB is belangrijk zei minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, omdat nu niet alleen staatsorganen, zoals het Planbureau en het Statistiekbureau, toezicht zullen houden, maar ook de gemeenschap zelf, in deze het bedrijfsleven. “De regering waardeert dat ten zeerste.”

Hij noemt dit uniek omdat het initiatief van het bedrijfsleven zelf is gekomen. Dit geeft ook aan dat de samenleving wenst te worden betrokken bij de monitoring van het programma. De initiatiefnemers hebben inmiddels aangegeven ook een vertegenwoordiger van de Vereniging van Economisten in Suriname en de Raad van Vakcentrales in Suriname in de commissie te willen hebben.

Volgens het bedrijfsleven is uit recente besprekingen tussen de regering en de private sector  gebleken dat er behoefte is aan een degelijke uitvoering van de IMF-programma’s en transparante communicatie naar de gemeenschap. Tevens is deze voorwaarde opgenomen in het herstelprogramma.

Daarom heeft de SEOB als doelstelling het monitoren en adviseren van de regering over het uitvoeren van het IMF-programma en het economisch herstelplan op basis van duidelijke prestatie-indicatoren, het beoordelen, ondersteunen en versterken van het regeringsbeleid en de activiteiten die worden uitgevoerd om de programma’s conform de deadlines door te voeren.

Ook het ondersteunen in het transparant communiceren naar de gemeenschap over de status van de programma’s en het economische herstelplan, functioneren als permanent adviesorgaan voor de regering in de stabilisatie- en groeifase van de economie behoren tot de taken van de commissie. Ter ondersteuning van de werkzaamheden zal een secretariaat ingericht en een communicatieteam worden benoemd. Het streven is om volgende maand volledig operationeel te zijn.