Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » BBGO bespreekt problemen seniorenburgers met president

BBGO bespreekt problemen seniorenburgers met president

PARAMARIBO — De Bond voor Belangbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft maandag issues die om een aanpak vragen met president Santokhi besproken. Seniorenburgers kampen met problemen die een dreiging vormen voor onder meer hun veiligheid en gezondheid. BBGO-voorzitter Roy Sporkslede heeft vooral de nadruk gelegd op de veiligheid van deze groep. Deze burgers zijn vaak alleen thuis, daarom ontplooit de bond voor deze groep activiteiten in haar bondsgebouw.

Daarmee zijn de seniorenburgers echter niet helemaal geholpen. Een voornaam punt van zorg is hun gezondheid. Ouderen moeten betalen voor onder meer medicamenten, hulpmiddelen en brillen. Ze staan daarnaast bloot aan de uitstoot van giftige stoffen. Dit laatste baart de BBGO zorgen alsook het gevaar van gokverslaving bij ouderen vanwege reclame op de televisie.

Pensioenwet

Het bestuur heeft ook aandacht gevraagd voor de uitbetaling van pensioenen en het waardevast maken van deze gelden. Zij wees op de wijziging van de Pensioenwet uit 1972 die reeds enige tijd in de pijplijn ligt, maar nog niet van de grond kan komen. De bond wil ook inspraak hebben en helpen meedenken in het pensioenfonds.

Bestuurskundige August Boldewijn, lid en adviseur van de BBGO, ging tijdens het gesprek met president Santokhi ook in op de AOW-Wet in Nederland. Hij gaf aan dat na onderzoek is gebleken dat deze niet van toepassing is op Surinamers. Voorzitter Sporkslede heeft ook gepleit voor een directoraat seniorenburgers. Dit zodat de overheid zich daadwerkelijk kan gaan bezighouden met deze groep. Hij merkt op dat de samenwerking met andere overheidsorganen te wensen overlaat.

Aan president Santokhi is aangegeven dat de in 1984 opgerichte organisatie een ledenbestand van 4.500 heeft en daarmee een belangrijke vertegenwoordiger is van de seniorenburgers. Santokhi is het ermee eens dat afspraken die met de bond zijn gemaakt moeten worden nagekomen. Hij vindt een directoraat dan wel onderdirectoraat op zijn plaats. Het staatshoofd sprak van een constructieve bijdrage van de BBGO in aanloop naar nationale dialoog.