Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bacovenarbeiders optimistisch door eerste cao

Bacovenarbeiders optimistisch door eerste cao

bacovenarbeidersPARAMARIBO-Na dertien maanden van onderhandelingen heeft aan de vooravond van 1 mei de ondertekening plaatsgevonden van de eerste cao voor de bacovenarbeiders van Jarikaba en Nickerie.. De collectieve arbeidsovereenkomst werd op vrijdag 27 april ondertekend tussen de directie, raad van commissarissen en de bonden die actief zijn binnen de Stichten Behoud Bananensector, met name de Werknemers Organisatie Stichting Behoud Bananen Sector (WOSBBS) en de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN).

Het eerste cao-concept werd in maart 2011 ingediend. De bonden hebben veel water in hun wijn moeten doen, in het belang van het behoud van arbeidsplaatsen en continuïteit van de Stichting Behoud Bananen Sector. Ze hebben wel kunnen bewerkstelligen dat onder meer de veiligheid van de werknemers op de werkvloer beter gewaarborgd is, maar ook dat zaken als gezondheidszorg, kleding, vakantieverlof/vergoeding, kinderbijslag, uitkeringen in geval van ziekte, bedrijfsongelukken of overlijden en pensioen beter geregeld zijn.

Deze voorzieningen zullen dit jaar nog in orde komen. “Wij spreken de hoop uit dat zowel werknemers als de directie zich strikt houden aan het naleven van deze cao en dat eventuele geschilpunten in gemeen overleg zullen worden opgelost”, aldus WOSBBS-voorzitter Michael Sallons en BABN-voorzitter Dayanand Dwarka in een gezamenlijke verklaring.