Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » AWJ start onderzoek naar invloed VP bij verkiezingen Jeugdraad

AWJ start onderzoek naar invloed VP bij verkiezingen Jeugdraad

PARAMARIBO Tijdens het eerste beleidsoverleg tussen minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Steven Mac Andrew en de Jeugdraad Suriname, zaterdag is gebleken dat bepaalde leden waren uitgenodigd door vice president, Ronnie Brunswijk voor een meeting, waarbij er stemadvies is gegeven voor de verkiezingen van de Jeugdraad.

Mac Andrew die in eerste instantie had besloten geen commissie in te stellen, omdat de verkiezing van de Jeugdraad op democratische wijze was gehouden, is nu van mening veranderd. Het ministerie meldt zaterdag in een persbericht dat de minister komende week een commissie zal instellen onder leiding van directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, met de uitdrukkelijke opdracht om na te gaan als er materiële zaken zijn beloofd aan leden van de Jeugdraad Suriname voor de verkiezingen gehouden op 8 september.

“Mac Andrew die in eerste instantie had besloten geen commissie in te stellen, omdat de verkiezing van de Jeugdraad op democratische wijze is gehouden, is nu van mening veranderd”

“De leden die hebben geparticipeerd aan deze meeting hebben allen benadrukt, dat er geen materiele zaken aan hun is beloofd. Mac Andrew zal ook een onderhoud met de vice president aanvragen om over eerdergenoemde kwestie te praten” luidt een passage uit het persbericht.

De bewindsman gaf tijdens het beleidsoverleg aan, dat er een gedragscode zal worden opgesteld, waarbij aan de leden ook hun input gevraagd zal worden. Als voorbeeld haalde de hij aan, dat conform het staatsbesluit alleen de voorzitter van de Jeugdraad in en buiten rechte de Jeugdraad kan vertegenwoordigen.

Bij het eerste beleidsoverleg is ook gefocust op de verdere operationalisatie van de raad, alsook de plannen van het directoraat Jeugdzaken en het Nationaal Jeugd Instituut voor 2024. Vele leden van de Jeugdraad hebben tijdens de vergadering, zaterdag de aandacht gevraagd voor problemen in het onderwijs in hun respectievelijke districten. Mac Andrew heeft beloofd deze te zullen doorsturen naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.