Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » AWJ en ILO werken aan duurzaam sociaal zekerheidsstelsel

AWJ en ILO werken aan duurzaam sociaal zekerheidsstelsel

PARAMARIBO — Het sociaal zekerheidsstelsel in Suriname wordt geherstructureerd en hervormd. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) werkt, op verzoek van de overheid nauw samen met de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. De Social Protection Expenditure Review wordt daarom ook uitgevoerd met technische assistentie van de ILO. Deze wordt gezien als een noodzakelijke stap om te komen tot een duurzaam sociaal zekerheidsstelsel.

Arthur van den Meerendonk en Joana Borges-Henriques, respectievelijk consultant en Social Protection Specialist van de ILO, hebben tijdens de validatiesessie van de Social Protection Expenditure Review een concept rapport en een plan van aanpak gepresenteerd om de herstructurering en hervorming van het sociaal zekerheidsstelsel door te voeren. Gegevens werden in november 2022 en februari 2023 verzameld bij verschillende actoren die betrokken zijn.

Sociale bescherming

Volgens de communicatie unit van AWJ vindt minister Steven Mac Andrew het waarborgen van adequate sociale bescherming tijdens de levensloop van elk mens essentieel. Hoewel een aantal sociale beschermingsvoorzieningen, maatregelen en instituties al in place zijn, is het gewenste resultaat voor een effectief en duurzaam sociaal zekerheidsstelsel nog niet bereikt. Het beleid van de regering gericht op sociale bescherming moet volgens de bewindsman er één zijn om armoede tegen te gaan, maar ook om effectieve bescherming te bieden bij bepaalde situaties.

Hij gaf aan dat Suriname voorstander is van een ‘social protection floor’ en alles in het werk stelt om de toegang voor burgers tot gezondheidszorg en voorzieningen gericht op kinderen, zoals de pre- en post-natale zorg te garanderen. Voorts moeten goede voorzieningen worden getroffen voor gepensioneerden en mensen met een beperking. Mac Andrew beschouwt sociale bescherming als beleid gericht op het voorkomen en tegengaan van armoede, het helpen van kwetsbare groepen, evenals het verlenen van assistentie om sociale isolering van personen te voorkomen.

Traject

De minister heeft benadrukt dat sociale bescherming niet een aangelegenheid van AWJ alleen is, maar van de totale overheid. Het rapport zal daarom worden geadopteerd door de regering en haar sociale partners. Na de validatiesessie is afgesproken dat betrokkenen tot uiterlijk 25 oktober aanvullende informatie, alsook commentaar, kunnen opsturen naar de ILO-consultants.

De bedoeling is dat het concept-rapport wordt aangescherpt en in de laatste week van november wordt aangeboden aan Mac Andrew. De roadmap, die bij het rapport hoort, wordt in het eerste kwartaal van 2024 gepresenteerd.