Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

NA EEN AFWEZIGHEID van drie jaar is de traditionele Avondvierdaagse (AVD) terug. Deelnemende personen en groepen leggen nu de laatste hand aan bijvoorbeeld hun uitrusting. Hoe die er uiteindelijk uitziet is altijd een goed bewaard geheim gebleven tot de eerste dag van de presentatie aan het grote publiek.

Swingende wandelgroepen in culturele klederdrachten en een dansstijl die veel belangstellenden aantrekt langs de route. Veel liefhebbers verheugen zich een glimp op te vangen van de vaak kleurrijk geklede deelnemers. De wandelmars is één van de vele culturele gezichten van Suriname. De verantwoordelijke autoriteit, de Bedrijvenvereniging Sport en Spel, zou het evenement bij Unesco kunnen voordragen om te worden erkend als cultureel erfgoed. In Nederland bijvoorbeeld heeft een jaarlijks bloemencorso deze status.

De AVD is een Surinaamse vinding, geen carnaval, geen marathon, geen andere loop, maar wi eigi sani

De AVD is vier dagen van openbare ontspanning voor jong en oud. Onvergetelijke uren voor vooral jongeren om uit hun dak te gaan en hun vakantie te beleven. Een uitlaat voor ouders en verzorgers van kinderen die met plezier op straat laten zien dat het ‘ook anders kan’. Zonder twijfel vier dagen van getoonde veerkracht van volwassenen die het moeilijk hebben en met kunst-en-vliegwerk de financiële beslommeringen met smart wegwuiven.

Draagbare stoelen en banken zullen opnieuw het decor vormen van de toeschouwers langs de route die soms het ‘offer’ brengen van uren kijken, om niets te missen van de pracht en praal. Langs de route zoeken automobilisten al vroeg een plaats waar zij met hun gezin een brede scope van het panorama kunnen volgen, met vaak kleintjes zittend op het dak van het voertuig.

Op het netvlies van de ‘achterban’ die vanaf het begin van de mars de deelnemers toejuicht en aanmoedigt, zal ook gegrift komen te staan de massa op de kruispunten die bewust worden gekozen om het evenement meer luister te geven met vaak wervelende shows. De politie is extra waakzaam en leidt het verkeer in de juiste banen. Een compleet samenspel tussen organisatie, politie, toeschouwers en wandelaars.

Toeschouwers en wandelaars moeten alle vier dagen worden herinnerd aan de noodzaak van voorbeeldig gedrag en ouders moeten hun deelnemende kinderen hiervoor motiveren. Dat de organisatie zegt extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat individuele deelnemers of groepen zich onmaatschappelijk gedragen, moet worden toegejuicht. Op borden en spandoeken worden leuzen meegedragen, waarvan wordt gehoopt dat de betekenis zal doordringen tot de massa.

De AVD is een Surinaamse vinding, geen carnaval, geen marathon, geen andere loop, maar wi eigi sani. Het moet worden gekoesterd, zodanig dat het een zuivere culturele bezigheid is waar wanordelijk gedrag niet wordt getolereerd en voortgaande vernieuwingen de kans krijgen uit te groeien tot volle wasdom.