Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Autoriteiten houden bardancings in de gaten

Autoriteiten houden bardancings in de gaten

Bardancings die in verschillende buurten uit de grond rijzen worden in de gaten gehouden door de justitiële autoriteiten. Zo veel wordt duidelijk uit berichtgeving waarin er melding wordt gedaan van het verstevigen van de samenwerking tussen Regio Midden en Trafficking In Persons (TIP) inzake het tegengaan van mensenhandel In Suriname.

TIP heeft presentaties gedaan over mensenhandel, waarna de verschillende afdelingshoofden en vertegenwoordigers van de ressorten binnen Regio Midden hun ervaring ter zake mensenhandel hebben gedeeld. Er is veelal gefocust op het ontstaan van bardancings in de verschillende buurten waar buurtbewoners vaak genoeg last van overluidmuziek ondervinden.

In deze dancings zijn er meestal vrouwelijke vreemdelingen die als gast van de bezoekers optreden. Bij controlewerkzaamheden in de diverse nachtclubs is gebleken dat er naast de voorwaarden die zijn opgenomen in het KKF-uittreksel, zoals het verkopen van drank en het afspelen van muziek, ook kamers worden verhuurd aan vrouwen/vreemdelingen die gasten (mannen) mogen ontvangen op de kamers.

De politie doet een beroep op eigenaren van bardancings in geheel Suriname om zich te houden aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het KKF-uittreksel. Indien bij controle door politieambtenaren van de afdeling Trafficking In Persons wordt geconstateerd dat de bardancing wordt gebruikt als bordeel zal protocollair het verzoek aan de districtscommissaris worden gedaan om over te gaan tot sluiting van de onderneming.