Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Automatisering binnen het onderwijs is een must geen optie’

‘Automatisering binnen het onderwijs is een must geen optie’

door Valerie Fris

PARAMARIBO — “Automatisering binnen het onderwijs is een must, geen optie”, zegt topman Rasmus Polanen van het bedrijf Suriname Cloud Services tegen de Ware Tijd. Hij heeft het bedrijf in 2017 opgericht om automatisering te kunnen brengen in het onderwijs. “Het viel mij op dat er geen sprake was van een gestructureerde en geautomatiseerde manier als het op de technologische ontwikkeling aankwam.”

Als er iets is dat de Covid-19-pandemie de wereld heeft wijsgemaakt, is het dat alle beschikbare digitale mogelijkheden moeten worden benut. Tijdens de pandemie werd het ineens ‘normaal’ om op afstand te werken of les te volgen.

“Het viel mij op dat er geen sprake was van een gestructureerde en geautomatiseerde manier als het op de technologische ontwikkeling aankwam”

Maar ook al is de Covid-19-pandemie zo goed als verdwenen, tóch moeten burgers zich voorbereiden op drastische aanpassingen in de wereld, zoals klimaatverandering. Met het oog daarop is het verstandig dat ook Suriname uitkijkt naar mogelijkheden om afstandsonderwijs te kunnen verzorgen. Suriname Cloud Services creëerde Digiwijs, een platform waarbij afstandsonderwijs kan worden gegeven op GLO-, VOJ- en VOS-niveau.

Start

Polanen benaderde als eerste de Evangelische Broedergemeente Suriname om stapsgewijs het onderwijs op haar scholen te helpen automatiseren. Er waren net enkele pilots afgerond toen Covid-19 toesloeg. De scholen gingen dicht en het was niet duidelijk wat er zou komen en waar men aan toe was. “Wij boden aan het beheer, de inrichting en training van een google platform te verzorgen. In eerste instantie alleen aan de EBGS, maar daarna kwam de Federatie van Bijzondere Schoolbesturen erbij.”

De directeur zegt dat het programma makkelijk te gebruiken is voor zowel leerlingen als leerkrachten. “Het is net een soort Facebookpagina van de klas. Je kunt er niet in als je niet tot die groep behoort.” In juni 2020 liet hij het systeem ook aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zien dat akkoord ging om het landelijk te gebruiken.

Beschikbaarheid apparaten

Eén van de uitdagingen voor afstandsonderwijs is dat niet eenieder over een apparaat beschikt om de lessen te volgen of te verzorgen. Daarom heeft Suriname Cloud Services samen met het ministerie mogelijkheden gecreëerd om onderwijzers alvast in de gelegenheid te stellen een apparaat te kunnen aanschaffen. “We hebben gekozen voor touchscreen Chromebook en laptops omdat die redelijk goedkoop in aanschaf zijn. Bovendien is het handig om een apparaat te hebben dat educatie ondersteunt en goede mogelijkheden heeft. De laptop kan ook tien uren aanblijven zonder op de oplader te hoeven.”

Het ministerie doet de administratie van de financiering en de onderwijzers mogen deze in drie jaar aflossen. Tot nu toe zijn er 857 Chromebooks uitgegeven. Omdat niet alle onderwijzers met een laptop en Digiwijs kunnen omgaan, worden er trainingen verzorgd. Tot nu toe zijn 1.714 mensen bijgeschool verspreid over 101 scholen van verschillende districten.

Polanen noemt de deelname van de leerkrachten aan de trainingen “fantastisch” en streeft ernaar om binnen vijf jaar alle onderwijzers in het hele land te hebben getraind. Daardoor zal het systeem landelijk kunnen worden ingevoerd.

Implementatie

Met de nieuwe OWC-minister Henry Ori is al gesproken. Hij is, net als zijn voorganger Marie Levens, blij met Digiwijs. Op dit moment is de focus vooral gericht op het binnenland, waarna de kustvlakte en andere districten aan de beurt komen.

Via het platform is het makkelijk voor de onderwijzers om te werken aan een standaard lesvoorbereiding. “Het ministerie is bezig naar oplossingen te zoeken voor gebieden waar er geen internetverbinding is. Suriname is niet het enige daarin. Ook andere gebieden in de wereld die dunbevolkt zijn, hebben hiermee te kampen en dan bekijken wij hoe zij dat hebben kunnen oplossen.”

Over de veiligheid van het systeem hoeven leerkrachten zich geen zorgen te maken. “Het voordeel is dat de beveiliging diep is ingebakken en dat het moeilijk is voor derden om er misbruik van te maken. Zo zal een leerling vanaf de start totdat die is afgestudeerd dezelfde account hebben.” Polanen hoopt dat het land bij een calamiteit snel kan schakelen naar digitaal onderwijs.