Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Asociaal rijgedrag chauffeurs houttrucks baart OSIP ernstige zorgen

Asociaal rijgedrag chauffeurs houttrucks baart OSIP ernstige zorgen

De Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para, Wanica en Commewijne (OSIP) ergert zich aan het feit dat al enkele maanden het verkeer van houttrucks weer intensiever wordt op de weg naar Apoera. Vooral de dorpen langs de weg ondervinden ernstige overlast, zowel in de avond als overdag.

“Wat ons ernstig zorgen baart is het asociaal rijgedrag van de bestuurders van de houttrucks, namelijk dat er met hoge snelheden wordt gereden, waardoor de veiligheid van andere weggebruikers zoals voetgangers, bromfietsers en automobilisten ook in gevaar komt.” Dat staat in een brief van de OSIP, die ruim een week geleden is gericht aan districtscommissarissen Marlene Joden van Para en Erwin Linga van Boven-Coppename. Er is op het schrijven nog niet gereageerd.

De OSIP betreurt dit asociale en roekeloze gedrag dat recentelijk heeft geleid tot een verkeersslachtoffer in Pikin Saron, dat in het ziekenhuis is opgenomen met een been- en bekkenfractuur. Pikin Saron meldt ook dat de trucks in groten getale voor de winkel parkeren, waardoor de bewoners die boodschappen moeten halen ook gevaar lopen, omdat ze tussen de trucks door moeten manoeuvreren en zelf geen parkeermogelijkheid hebben.

“Onze kinderen kunnen met moeite zorgeloos vrij spelen. Het toeteren van de trucks wanneer ze langs elkaar rijden in het dorp is ook storend voor de gemeenschap. Er zijn baby’s, kinderen en seniorenburgers in het dorp die slecht tegen lawaai kunnen,” beschrijft OSIP de bizarre situatie.

Brug Witagron onveilig en moeilijk begaanbaar
Verder maakt de organisatie zich ook zorgen over de conditie van de brug bij Witagron, omdat deze oeververbinding over de Coppenamerivier van groot belang is voor de inheemse gemeenschappen in West-Suriname. Het zware verkeer maakt hier ook gebruik van.

“Wij moeten met lede ogen toezien hoe de brug steeds moeizamer begaanbaar en onveiliger wordt. Er wordt geen enkel initiatief ondernomen door de bedrijven die actief zijn in dit gebied om de brug in een veilige staat te houden en de risico’s op ongevallen te verminderen. Moeten er ongelukken en doden vallen voordat er wordt ingegrepen?”, vraagt OSIP zich af.

Dringend beroep op districtscommissarissen
De organisatie doet een dringend beroep op de districtscommissarissen om het verkeer van de houttrucks uitsluitend plaats te laten vinden tussen 6:00 uur en 18:00 uur en de controle op dit besluit uit te voeren. Ze dienen het rijgedrag van de bestuurders van de houttrucks per direct te corrigeren in het belang van de veiligheid van de bestuurders zelf, de overige weggebruikers en de gemeenschappen langs de weg.

Verder moet er direct gewerkt worden aan herstel/vervanging van (delen van) de brug over de Coppenamerivier bij Witagron, waarbij het gebruik door de trucks ook onderhevig wordt aan frequentie en tijden met als doel deze belangrijke oeververbinding in een veilige staat te brengen en te houden voor alle gebruikers.

“Wij rekenen op uw medewerking voor het treffen van deze dringende maatregelen en zien een spoedige reactie van u tegemoet op ons verzoek. Wij van OSIP en VIDS houden ons altijd aanbevolen voor dialoog hierover, maar zonder actie van de Surinaamse overheid heeft dialoog geen doel,” aldus OSIP.