Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Asinga en doping

Asinga en doping

ISSAM ASINGA, DE jonge veelbelovende atleet die enkele weken geleden nog een  bijzondere prestatie leverde voor Suriname bij de Zuid-Amerikaanse atletiekkampioenschappen is onlangs positief getest op het gebruik van verboden middelen. De test werd uitgevoerd door het Antidopingbureau van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De atleet is een voorlopige schorsing opgelegd in afwachting van de uitslag van door hem ingesteld of in te stellen hoger beroep.

Zijn vader Tommy Asinga heeft dit in elk geval aangekondigd, nadat Issam heeft verzekerd geen verboden stimulerende middelen te hebben gebruikt. De vader gaat af op het woord van zijn zoon en wil er alles aan doen om diens naam te zuiveren. We blijven met de familie hopen op een goede afloop, maar moeten wel rekening houden met de realiteit dat het IOC vrijwel nooit afwijkt van de bevindingen van het Antidoping Bureau.

“Niemand is schuldig voordat tot in hoogste instantie diens schuld is bewezen, dus ook Asinga”

Waar wel rekening mee gehouden wordt zijn verzachtende omstandigheden en het gebeurt weleens dat een eerst opgelegde straf wordt verkort. De smet blijft echter op de sportman of sportvrouw rusten. Asinga woont in de Verenigde Staten, maar wil in internationale wedstrijden voor Suriname uitkomen. Dat is intussen gebeurd bij de vrij recente Zuid-Amerikaanse atletiekkampioenschappen waar hij zelfs goud behaalde en records brak.

Elke zichzelf respecterende regering moet ver blijven met alles dat te maken heeft met drugs. Wij gaan ervan uit dat ook de regering-Santokhi dit principe huldigt. Maar niemand is schuldig voordat tot in hoogste instantie diens schuld is bewezen, dus ook Asinga. De regering zou kunnen nagaan in hoeverre ze deze jonge atleet niet alleen mentaal kan ondersteunen om hopelijk met succes, bijgestaan door deskundigen, zijn zaak in hoger beroep te bepleiten.

De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft publiekelijk steun toegezegd van de regering. Echter is niet duidelijk waaruit de steun zal bestaan. Het zou jammer zijn om achteraf te moeten concluderen dat een aankomend toptalent (onterecht) in de steek is gelaten.

Een fenomeen dat relatief kort in veel landen zijn intrede heeft gedaan op diverse vlakken is dat van crowfdfunding, een systeem waarbij mensen of instanties vrijwillig geld bijeen brengen voor een bepaald doel. Mogelijk dat iemand uit of een instituut in de samenleving zo een initiatief kan nemen.

Hoe men het ook wendt of keert, als Asinga schuldig wordt bevonden zal het wel niet uitlopen op een levenslange uitsluiting van deelname aan sportevenementen, maar hij zal wel enige tijd uitgesloten worden. Nu al moet worden stilgestaan bij de gevolgen die dit kan hebben voor zijn verdere sportloopbaan.

Zo een jonge sporter verdient alle mogelijk steun – ook financieel, ongeacht uit welke legitieme hoek die komt – om zijn zaak hopelijk succesvol te kunnen bepleiten in hoger beroep. Het is geen zaak van Asinga alleen, maar een Surinaamse aangelegenheid.