Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ASFA tempert euforie rond olie-ontwikkelingen

ASFA tempert euforie rond olie-ontwikkelingen

Voorzitter Wilgo Bilkerdijk van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) tempert de hoge verwachtingen die er binnen de samenleving zijn met betrekking tot de mededelingen die zijn gedaan over het traject van de olie-industrie. Eerder is aangekondigd dat pas in 2028 de eerste barrel olie in productie wordt genomen. Suriname zou in een aantal jaren tussen de US$ 16 en US$ 26 miljard kunnen verdienen.

Bilkerdijk is blij dat er veel geld in de staatskas komt, maar wil niet in een hoerastemming verkeren. Volgens hem moeten er nog veel zaken op hun plaats vallen om de ontwikkeling van het land de juiste richting te geven. Een van de belangrijke kwesties hierbij is investeren in onderwijs. Het mag niet de bedoeling zijn dat de economie kapotgaat en niemand profiteert van de inkomsten uit de olie- en gassector. Het mag niet zo zijn dat alles wordt overgelaten aan buitenlandse investeerders en dat de eigen bevolking aan haar lot wordt overgelaten; dat zou eerder een vloek dan een zegen zijn.

“Hier moet goed over worden gesproken, ook met de politici,” aldus Bilkerdijk via Radio ABC. Een deel van de inkomsten zal worden gestort in een Spaar- en stabilisatiefonds. De ASFA-voorzitter stelt ook voor om een co-investeringsfonds op te richten waarin middelen beschikbaar worden gesteld aan de private sector.

Bilkerdijk blijft erbij dat Suriname onvoldoende is voorbereid op de aankomende rijkdom uit de oliesector. Er is niet veel gedaan om de crisis in het land te beheren. De voorzitter vindt het vreemd dat er wordt beweerd dat er een direct verband is tussen olie en het oplossen van de crisis. Volgens hem heeft de politiek niet bewezen genoeg daadkracht te hebben om te doen wat nodig is. Wat betreft het Spaar- en stabilisatiefonds benadrukt Bilkerdijk dat het met spoed goed moet worden ingericht.

De wet is al goedgekeurd, maar er moeten enkele aanpassingen worden gedaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat de politiek de gelden gebruikt om populair te doen. Er moet welvaart zijn voor iedereen en de middenklasse moet weer de plaats krijgen die zij vroeger had in de samenleving. Volgens Bilkerdijk heeft de middenklasse te lijden gehad van politieke beslissingen.