Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Asabina mist verbetering koopkracht samenleving in jaarrede

Asabina mist verbetering koopkracht samenleving in jaarrede

Ronny Asabina (BEP) is niet bepaald te spreken over de inhoud van de jaarrede van president Chan Santokhi. Het belangrijkste waarop hij zat te wachten en wat niet aan de orde is gekomen, is hoe de koopkracht van de samenleving verbeterd kan worden. De president bleef maar herhalen wat eerder gedeeld was met het volk.

Het volk keek juist uit naar welke maatregelen getroffen zouden worden om de pijn die velen ervaren te verzachten. Als er goed naar de begroting wordt gekeken, valt op dat aan de uitgavenzijde geld is gealloceerd voor aflossingen en rentebetalingen en een ander deel voor lonen, maar heel weinig voor programma’s.

Tegenover SUN Web TV zei de volksvertegenwoordiger dat het hem is opgevallen dat het bruto binnenlands product vergeleken met het vorige dienstjaar met bijna 100 procent is gestegen, met als gevolg dat het begrotingstekort ook hoger is. De regering zal volgens Asabina aan het parlement moeten uitleggen hoe het komt dat het tekort zo hoog is opgelopen.

De BEP-topman denkt dat de gemiddelde Surinamer toch meer had verwacht, want het gaat er volgens hem om dat de leefomstandigheden beter worden dan nu het geval is.