Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Asabina (BEP): “Regering miskent pijnlijke gevolgen toenemende lastenverzwaring bevolking”

Asabina (BEP): “Regering miskent pijnlijke gevolgen toenemende lastenverzwaring bevolking”

Ronny Asabina, leider van de oppositionele BEP-fractie in de Nationale Assemblee, vindt de “timing” om de lasten voor burgers en bedrijven te verhogen door aanpassing van de wet BTW onbegrijpelijk, schadelijk en heel zorgelijk. Het is volgens de parlementariër duidelijk dat de regering de pijnlijke gevolgen van de aanhoudende en toenemende lastenverzwarende maatregelen voor de samenleving niet inziet of miskend. 

De wijziging van de wet BTW is op 1 september door de Nationale Assemblee goedgekeurd. Behalve dat het pakket van goederen en diensten waarover 10 procent wordt geheven is uitgebreid, zal de btw op brandstof van 5 procent naar 10 procent worden verhoogd. De aangepaste wet BTW gaat per 1 oktober in. 

Delen van de gezamenlijke vakbeweging lijken volgens de parlementariër nu pas ontwaakt te zijn, en stellen niet langer bereid te zijn de pijnlijke maatregelen, waaronder bezuinigingen en lastenverhogingen die burgers steeds meer naar de afgrond duwen, te accepteren. Terecht kan men niet de moed in een regering houden die een olifantenhuid heeft en niet samenwerkt, aldus Asabina in gesprek met Dagblad Suriname.

Geen betrokkenheid

Ter illustratie geeft hij aan, dat de bestaande BTW-wet tot 2 maal toe diepgaand gewijzigd is zonder gezonde en diepgaande debatten in de Assemblee, maar meer nog zonder gedegen afstemming met en betrokkenheid van relevante stakeholders, experts, kennis- en kerninstituten en maatschappelijke organisaties. Het is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk dat zo een nieuwe en ingrijpende wet als de BTW, met grote impact op alle geledingen van de samenleving, zonder gezonde betrokkenheid van functionele en essentiële actoren fundamenteel ten nadele van de burgers wordt gewijzigd. Sterker nog, zonder dat de condities voor realisatie van de doelstellingen in plaats zijn.

Onder meer is de wijziging niet voorafgegaan aan de toegezegde en overeengekomen evaluatie in tripartietoverleg verband. De in de BTW wet opgenomen monitorings- en steeringscommissie is niet alleen laat ingesteld, maar ook op geen enkele wijze bij de wetswijziging betrokken, integendeel, straal genegeerd. Al met al is het tripartietakkoord waarin ook te treffen maatregelen om negatieve effecten van de BTW te neutraliseren en of onder controle te krijgen zijn opgenomen aan een kant gezet. Hiermee heeft de regering volgens Asabina naar de vakbeweging en het bedrijfsleven toe woordbreuk gepleegd en het vertrouwen een lelijke klap gegeven.

Frustratie bevolking

De frustratie onder de bevolking is heel groot. De aangepaste wet zal niet alleen immense gevolgen hebben voor de burgers maar ook voor het bedrijfsleven, onder meer voor het vestigingsklimaat en zal het de concurrentiepositie ernstig ondermijnen, omdat veel omzet verloren zal gaan.

In een poging overheidsfinanciën op orde te brengen wordt te veel en abnormaal de nadruk gelegd op belastingverhogingen en afbouw van subsidie. De regering vertikt het om de financiële armslag op andere terreinen te verruimen, simpelweg door de juiste en gedurfde maatregelen te treffen en maakt zichzelf hierdoor beleids- en financieel arm. 

In plaats dat kern- en groeisectoren als de toerismesector, de houtsector, de goudsector en visserijsector worden geordend en of beter gereguleerd, maar bovenal toezien op gezonde controle en toezicht, maakt de regering het de burgers het leven steeds meer ondragelijker. 

Koopkracht en armoede

De overheid moet een langetermijnvisie hebben. Die is er niet, het ontbreekt aan de juiste focus. Al met al moet het volk opdraaien voor inefficiency, onkunde van grote delen van het bestuur, belastingluiheid en een verkaveld kabinet, aldus Asabina. De regering zal volgens het Assembleelid ook in 2024 de begrotingsdoelstellingen bij lange na niet halen in het streven het begrotingstekort binnen de perken te houden of kloppend te krijgen. Het heetste hangijzer in het beleid moet zijn de koopkracht van burgers en het tegengaan van de stijgende armoede. Voor Asabina is het niet verwachtbaar dat het parlement deze steunmaatregelen zal afdwingen.

SS