Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Armoedegrens naar plusminus SRD 5400 voor een volwassene

Armoedegrens naar plusminus SRD 5400 voor een volwassene

PARAMARIBO — De armoedegrens is per december 2022 SRD 5.428 voor een volwassene. De regering heeft tijdens een vergadering op 1 maart besloten om de grens aan te passen en heeft ze hiermede het voorstel met betrekking tot actualisering van de armoedegrens van de multidisciplinaire werkgroep Armoedegrensbepaling goedgekeurd.

De werkgroep heeft na onderzoek en op basis van haar bevindingen de grens bepaald. Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft eerder naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep de regering gevraagd om officieel de armoedegrens per volwassene vast te stellen. Het bepalen hiervan is een noodzakelijke voorwaarde voor de regering bij de uitvoering van beleidsprogramma’s, vooral programma’s gericht op duurzame bestrijding van armoede.

Gezien het belang van de werkgroep, heeft de regering in de vergadering van 1 maart besloten om de zittingstermijn van deze werkgroep Armoedegrensbepaling te verlengen met een periode van 2 jaren. Deze heeft mandaat om relevante ontwikkelingen te monitoren en maandelijks de armoedegrens vast te stellen en desgewenst de minister van AWJ, de raad van ministers en/of regeringsraad gevraagd en ongevraagd te informeren over relevante vraagstukken.