Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Arbeidsinspectie na 13 jaar versterkt met 24 arbeidsinspecteurs

Arbeidsinspectie na 13 jaar versterkt met 24 arbeidsinspecteurs

Alle 24 aspirant-arbeidsinspecteurs die hebben deelgenomen aan de 9 maanden durende opleiding tot junior-arbeidsinspecteur, hebben deze opleiding met succes afgerond en vrijdag, 2 juni mochten zij hun diploma in ontvangst nemen. 

Hiermee is het jarenlange afgeslankte korps van arbeidsinspecteurs weer enigszins op peil gekomen, hoewel nog niet op de gewenste sterkte om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving, aldus het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AW&J. 

Minister Steven Mac Andrew legde in zijn toespraak de nadruk op het belang van de rol van de Arbeidsinspectie in de samenleving. 

Toen hij in 2022 aantrad als minister stond het aanvangen van deze opleiding hoog op zijn prioriteitenlijst, temeer daar de Arbeidsinspectie al 13 jaar geen aanwas meer kreeg van arbeidsinspecteurs, omdat de opleiding maar niet kon aanvangen. De opleiding is een basisvoorwaarde voor het benoemen van arbeidsinspecteurs. Hij deelde zijn gehoor mee dat de volgende opleiding tot junior-arbeidsinspecteur nu al in voorbereiding is, terwijl de groep van geslaagden spoedig zal starten met de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) om meer armslag te krijgen bij de controlewerkzaamheden in bedrijven.