Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Arbeid verwelkomt 24 nieuwe arbeidsinspecteurs

Arbeid verwelkomt 24 nieuwe arbeidsinspecteurs

PARAMARIBO — Na dertien jaar is er een nieuwe aanwas van arbeidsinspecteurs. Alle 24 personen die hebben deelgenomen aan de opleiding tot junior-arbeidsinspecteur hebben de eindstreep gehaald. Hiermee is het jarenlange afgeslankte korps van arbeidsinspecteurs weer enigszins op peil gekomen, schrijft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) maandag in een persbericht.

Benadrukt wordt dat ondanks de nieuwe lichting de dienst nog niet op de gewenste sterkte is om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving. AWJ-minister Steven Mac Andrew zei vrijdag bij de uitreiking van de certificaten dat zijn departement zich onvermoeid inzet om arbeidswetten te maken gericht op een zekere maatschappelijke ordening, met name in de relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook wat betreft sociale protectie.

“De bewindsman beloofde de arbeidsinspecteurs steeds te zullen toerusten met de nodige kennis om te kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen”

Deze inspanning zal volgens hem een vergeefse poging zijn als de wetten niet worden nageleefd. Tegen deze achtergrond vindt hij de rol van de dienst Arbeidsinspectie, die toezicht dient te houden op de naleving van de wetten, onmisbaar in het streven naar Decent Work voor alle werkenden in het land.

Blijven scholen

De opleiding tot arbeidsinspecteur heeft negen maanden geduurd en de volgende is nu al in voorbereiding. De 24 geslaagden zullen spoedig een aanvang maken met de opleiding tot buitengewoon agent van politie (BAVP) om meer armslag te krijgen bij de controlewerkzaamheden in bedrijven.

De bewindsman beloofde de arbeidsinspecteurs – middels trainingen – steeds te zullen toerusten met de nodige kennis om te kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van arbeidsverhoudingen en -bescherming, veiligheid, alsook gezondheid op de werkvloer. De nieuwe lichting volgde tijdens de opleiding daarom een internationale training over kinderarbeid.

Uitdagingen van (wan)hoop

Inspecteur-generaal Rowan Noredjo sloeg zichzelf op de borst, omdat hij bij zijn aantreden als hoofd van de Arbeidsinspectie vijf jaar geleden “uitdagingen van wanhoop” heeft aangetroffen. Deze zegt hij intussen te hebben kunnen omzetten in “uitdagingen van hoop”. Zijn aanpak is gericht op transformatie van de Arbeidsinspectie tot een modern inspectie apparaat met constante vorming van de arbeidsinspecteurs.

Hij vertelde dat de situatie voor de aspirant-inspecteurs die jaren hebben gewacht op de opleiding, op een bepaald moment uitzichtloos werd en zij geen hoop meer hadden dat de opleiding nog zou starten. Met de inzet van Mac Andrew kon volgens hem de opleiding vorig jaar augustus van start gaan.

John Bliek, ILO Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development, wees de nieuwe arbeidsinspecteurs op de rol en verantwoordelijkheid die zij vervullen en hebben bij de naleving van arbeidswetten en internationale arbeidsconventies. Bliek is in Suriname in verband met de uitvoering van het derde Decent Work Country Programme.