Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Arawarasluis nadert afronding herstelwerkzaamheden

Arawarasluis nadert afronding herstelwerkzaamheden

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij bracht afgelopen weekend een belangrijk oriëntatiebezoek aan de Arawarasluis in het Boven-Nickerie/Wayambogebied. Gedurende de afgelopen 15 jaar was de sluis buiten werking geraakt door gebrek aan onderhoud. Gebouwd in 1963 met als doel water afkomstig vanuit de Boven-Nickerierivier naar Nickerie te leiden voor de natte rijstbouw, zorgde het gebrek aan onderhoud ervoor dat het water via de Wayamborivier naar de Coppename stroomde.

Vanwege de aanhoudende droogte heeft de zouttong zich in de Nickerierivier uitgebreid tot voorbij de Henarbrug, wat het pompen van irrigatiewater voor de rijstteelt bemoeilijkte. Een diepe coupure van zo’n 40 meter breed nabij de sluis is inmiddels gedicht en wordt momenteel verder verbreed en verstevigd.

Alle benodigde materialen worden per ponton vanuit de omgeving aangevoerd. De afronding van het onderhoud aan de sluis wordt verwacht over twee weken, waarna deze gesloten kan worden om het momenteel verspilde water om te leiden.

Tegelijkertijd wordt er ook hard gewerkt aan de restauratie van de dienstwoning ter plaatse, die al bijna volledig is opgeknapt. Als alles volgens plan verloopt, kan binnen een maand een verhoging van het waterniveau in de Nickerierivier worden verwacht.

Er worden voorbereidingen getroffen om personeel aan te trekken vanuit het dorp Konomerume (Donderskamp), op slechts 15 minuten varen afstand. Na een training zullen zij in dienst worden genomen voor de bediening en het onderhoud van de sluis en het bijbehorende terrein. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar het herstel van de rijstbouw in het gebied.