Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Analyse: Belfort vertelt brandweer niets nieuws

Analyse: Belfort vertelt brandweer niets nieuws

Er is niets nieuws onder de zon is een bekend gezegde. Zo ook de toespraak van Justitie-minister Edwald Belfort gisteren tijdens zijn bezoek aan het Korps Brandweer Suriname (KBS). Het werd een herhaling van alles dat eerder al door vorige bewindslieden werd gezegd. Ook zaken die de brandweer zelf aan de media bekendmaakte. Als de journalist de minister hiermee confronteert, zegt de bewindsman dat er niet goed naar hem geluisterd is en dat er waarschijnlijk een niveauverschil is tussen hem en de journalist.

‘Ik heb gezegd dat de preventie anders zal geschieden. Ik heb duidelijk aangegeven dat de brandweer naar de mensen zal gaan. Ze zullen gaan naar de scholen, fabrieken en de huizen, gebeurde dat? Hebt u het eerder gehoord?’ Deze vraag stelde de bewindsman. Hier de antwoorden.

Op 2 februari 2012 ontving ex-minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie het eerste exemplaar van het voorlichtingsboekje “Geef brand geen kans!”. Tijdens die ontmoeting zei hoofdcommandant Cecil Waal dat aangezien de gemeenschap mede verantwoordelijk is voor de brandveiligheid, zij zoveel als mogelijk rechtstreeks zal worden betrokken bij de voorlichtingsactiviteiten. In dat kader heeft op 5 februari een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de media in de hoofdbrandweerkazerne aan de Gemenelandsweg. Dit staat op de website van de overheid.

Op 28 juni vorig jaar had het KBS een brandpreventieweek. Tal van scholen, vooral lagere scholen, bezochten dat evenement en het KBS kon jongeren omstandig informeren hoe brand te voorkomen.

‘Gebeurde dat!’, zei de minister tot twee keer toe wanneer hem gezegd wordt dat het KBS wel naar scholen is geweest en huisbezoekjes heeft afgelegd. In maart 2011 legde het KBS honderden huisbezoekjes af. Dit deed het korps in het kader van het project “Community Safety”. Volgens Glenn Cooman, voorlichter van het korps, werden toen ruim 1.500 veiligheidsboekjes verdeeld.

In 2007 had de brandweer een vuurwerkoverleg met winkeliers. Het korps deed dit om een groter draagvlak te creëren voor het bereiken van het beoogde doel van hun preventiecampagne.

De bewindsman zegt dat zijn manier van aanpak anders zal zijn. Hij zegt dat voorkomen beter is dan blussen en om dat te bereiken zullen er preventieve maatregelen komen. De journalist zei aan hem dat dit niets nieuws is.

In de begroting voor het dienstjaar 2012 van Juspol staat op pagina 5: ‘Ter verbetering van de landelijke brandweerzorg zullen in deze planperiode repressieve en preventieve maatregelen worden getroffen en activiteiten uitgevoerd. De brandveiligheid in zowel de hoofdstad als de gewesten, zal structureel verbeterd worden door fysieke uitbreidingen en verhoogde mobiliteit.’

De nieuwe minister heeft hoegenaamd niets nieuws aan de brandweer vertelt. Alles is eens al gezegd en gedaan of opgeschreven.

Gregory Rijssen

 

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant