Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Algemene Kinderbijslag wordt na ruim een jaar weer uitbetaald

Algemene Kinderbijslag wordt na ruim een jaar weer uitbetaald

Na een periode van ruim een jaar wordt de Algemene Kinderbijslag (AKB) weer uitbetaald door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Minister Uraiqit Ramsaran verzekert dat er alles aan wordt gedaan om de achterstallige betalingen te voldoen. Het ministerie moest nog achterstanden inlopen van 2019 tot en met 2022.

Verder zegt de bewindsman dat de bedragen van de kinderbijslag ook zijn aangepast. Het uit te keren AKB-bedrag per kind bedraagt SRD 125. Minister Ramsaran benadrukt tevens dat de samenleving behoefte heeft aan maandelijkse uitbetaling van het AKB-bedrag. Momenteel wordt de kinderbijslag per kwartaal uitbetaald aan ouders of verzorgers.

De bewindsman legt uit dat huishoudens met een zwakke financiële situatie een aanvraag kunnen indienen bij het Social Beneficiary Program om in aanmerking te komen voor de Moni Karta. Als zij een eigen bankrekening hebben, kunnen zij er ook voor kiezen om de kinderbijslag op hun eigen rekening te laten storten.

Er zijn reeds gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën en Planning om de achterstallige betalingen van het jaar 2022 af te handelen. Minister Ramsaran geeft aan dat de benodigde middelen nog moeten worden vrijgemaakt. Op dit moment worden de AKB-uitbetalingen nog contant gedaan.

De minister streeft ernaar om in de toekomst de betalingen via elektronische overboekingen aan de gemeenschap te doen. Hij benadrukt dat er wordt gewerkt aan het samenvoegen van de AKB-uitkering met de Moni Karta en de uitbetaling van sociale ondersteuningsuitkeringen, zodat deze bij de laatste uitbetaling gezamenlijk worden uitgekeerd.