Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Afsluiting verkeersveiligheidsmaand: Dalende trend aantal verkeersdoden

Afsluiting verkeersveiligheidsmaand: Dalende trend aantal verkeersdoden

De directrice van het Verkeersveiligheids Instituut (VVI) Joanne Adraai heeft donderdag 17 september de elfde editie van de 1515 verkeersveiligheidsmaand afgesloten. Voor de afsluiting is gekozen om een fietstocht te organiseren met de verschillende partners. Dit in navolging van het thema voor dit jaar “ Beweeg in het verkeer, maar blijf leven”

Adraai gaf aan dat het thema de nadruk legt op het voorzichtig zijn in het verkeer en handhaven van een gezonde levensstijl. Ook de bewustwording van verkeersveiligheid en andere zaken die het verkeer veiliger moeten maken hebben aandacht gekregen gedurende deze veiligheidsmaand. Het streven is om tegen 2030 met tenminste 50 procent het aantal doden en zwaargewonden te doen reduceren.

Purcy Landveld, onderdirecteur Data en educatie van het VVI, geeft aan dat in de verkeersveiligheidsmaand 4 verkeersdoden te betreuren zijn. Vergeleken met 2022 is dat 3 verkeersdoden minder in de verkeerveiligheidsmaand.

De website van het Korps Politie Suriname (KPS) geeft aan, dat in 2020 76, 2021 81 en 2022 74 verkeersdoden te betreuren waren. Tot op heden zijn er 47 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop te betreuren voor 2023. Ten opzichte van 2021 had 2022 minder (7) verkeersdoden. Vorig jaar rond deze periode waren er ook 40 plus verkeersongevallen geregistreerd. Landveld spreekt de hoop uit dat de dalende trend zich zal voortzetten.

Verder geeft Landveld aan, dat uit de data van de Spoedeisende hulp (SEH) blijkt dat in de periode januari – juni 2023, 1.716 personen zich hebben gemeld voor behandeling na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval. Opmerkelijk is dat de meeste verkeersongevallen in de bovenstaande periode, ongevallen zijn van autobestuurders en bromfietsers (in totaal 585). De meeste slachtoffers zijn in de leeftijdsklasse 20 – 40 jaar. Opmerkelijk is, dat de meeste slachtoffers zich op de zondag hebben aangemeld bij de SEH. De maand juni had de meeste verkeersongevallen, 256. Door deze data, die worden bijgehouden en geanalyseerd, kan beleid gemaakt worden voor een veiligere verkeer

Adraai geeft verder aan dat verbetering van de verkeersveiligheid één van de beleidsprioriteiten is van het VVI. Elke weggebruiker moet veilig zijn op de weg en moet daaraan ook zijn of haar bijdrage leveren “ Wij vervullen allemaal een rol wanneer we aan het verkeer deelnemen”. Verkeersveiligheid begint bij u.