Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Afdeling MOB nu ook in Nickerie

Afdeling MOB nu ook in Nickerie

Om de hulpverlening naar de districten beter te versterken en tot zijn recht te laten komen, is het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) met de ondersteuning van UNICEF gestart met een pilot in het district Nickerie. Dit past zeker in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid en bij de SDG’s om de gezondheidszorg bereikbaar te maken voor eenieder en ervoor zorg te dragen dat personen met name kinderen met een beperking ook dezelfde kansen heeft gezondheidszorg te ontvangen of in het (regulier) onderwijs te participeren.

“We brengen dus de zorg van het MOB naar Nickerie toe dus dichterbij de mensen. De focus binnen deze pilot ligt op voornamelijk op kinderen met een beperking”.

Interventie zal in de eerste fase gericht zijn op het inventariseren door aangemelde kinderen te screenen op verstandelijk niveau, sociaal-maatschappelijk functioneren, milieu inventarisatie en op medisch gebied. Op basis zal per kind een hulpverleningstraject worden uitgevoerd.