Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Advocaat Ramlakhan: “Psychisch heeft Asawini geleden”

Advocaat Ramlakhan: “Psychisch heeft Asawini geleden”

Activist Regita ‘Asawini’ Edenburg bevindt zich bij de politiepost Geyersvlijt en wel in goede gezondheid. Fysiek is er niets met haar gebeurd, maar psychisch heeft ze wel onder de situatie geleden, laat haar advocaat Arjan Ramlakhan weten aan Suriname Herald.

De familie heeft haar misnoegen uitgesproken over wat Edenburg heeft moeten doorstaan zoals het feit dat zij bij bureau Geyersvlijt is binnengebracht in dezelfde kleren als waarin zij enkele dagen geleden was opgehaald door de politie.

Na haar uitzetting naar Frans-Guyana verbleef ze in een hotel in Cayenne onder bewaking van de Surinaamse politie. Gisteren om 07.00 uur werd ze opgehaald om weer naar Suriname af te reizen.

Ramlakhan geeft aan dat de Franse autoriteiten wel op de hoogte waren van de aanwezigheid van Edenburg in Frans-Guyana. Echter konden zij haar geen verdere toegang bieden waardoor Edenburg terug moest naar Suriname. Dit vanwege het ontbreken van de nodige documenten om vanuit Frans-Guyana te kunnen vliegen naar Parijs en dan naar Nederland. De opdracht is vanuit Paramaribo gegeven, dat ze terug moest komen.

Volgens de advocaat bevindt Asawini zich nog steeds in vreemdelingenbewaring en is het haar niet toegestaan om contact te hebben met haar familie. Hij legt uit dat ze voor de kortgedingrechter moet verschijnen en ze tot die tijd niet naar een andere locatie mag worden overgebracht.

Ramlakhan voegt eraan toe dat de zaak dinsdag of woensdag opnieuw zal worden behandeld. Het juridische team onderzoekt de mogelijkheid om vóór aanvang van deze zaak een ander kortgeding aan te spannen op basis van andere gronden. Ze zijn momenteel bezig met dit juridische proces.

Volgens de advocaat werpt de gang van zaken rondom het uitzetten van personen met een vreemdelingenstatus vraagtekens op, ondanks dat de minister van Justitie en Politie de bevoegdheid heeft om dit te doen

Een consul van de Nederlandse ambassade is gisteren ook geweest naar bureau Geyervlijt en hij heeft een gesprek gehad met Edenburg. De dochter van Edenburg heeft eveneens haar misnoegen geuit over de wijze waarop haar moeder behandeld wordt door de Surinaamse overheid.

“Ik moet nu bang zijn om wat te zeggen, want ook ik heb een Nederlands paspoort”, merkte ze op tegenover hem. Ze vindt dat dit zeker meegenomen moet worden door de Nederlandse ambassade. Ze keurt het absoluut niet goed hoe er met deze zaak is omgegaan, waarbij de familie op geen enkel moment contact heeft mogen krijgen met Edenburg.

Ramlakhan geeft aan dat de Nederlandse consul zijn werk doet, want het gaat om een Nederlandse staatsburger. Dus die zal nagaan welke procedures zijn gevolgd en als die volgens de internationale regels zijn geschied.

De Nederlandse ambassade heeft eerder al tegenover ABC radio te kennen gegeven dat ze Edenburg in persoon wilden zien en toegang tot haar hebben. Van belang is er eerst wordt vastgesteld dat de activist daadwerkelijk een Nederlandse burger is. In dat geval dient de ambassade officieel op de hoogte gesteld te worden wanneer een staatsburger in bewaring is genomen door de justitie.

De Militaire Politie had eveneens een verzoek gericht aan de ambassade voor reisdocumenten van Edenburg, zodat zij het land kan worden uitgezet. De ambassade kan die echter niet verschaffen, omdat het – en dat geldt in alle gevallen waarbij een Nederlandse burger uitgezet moet worden – eerst in persoon toegang moet hebben tot Edenburg.