Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Actiecomité Alcoa niet naar persconferentie Presidentiële Commissie

Actiecomité Alcoa niet naar persconferentie Presidentiële Commissie

De Presidentiële Onderhandelingscommissie Alcoa organiseert vandaag een open persconferentie over de onderhandelingen met betrekking tot de sluiting van de Suralco-operaties. Het Actiecomité Alcoa is niet van plan om de persconferentie bij te wonen.

De president benoemt in 2014 een commissie die voor ‘hem’of zo u wilt namens hem met Alcoa gaat onderhandelen genaamd “Sturingscommissie onderhandeling Staat Suriname en ALCOA”. De opdracht aan de commissie was om de bauxietsector voor Suriname te behouden, dit nadat Alcoa de aluinaardeplant in 2014 abrupt had stilgelegd.
De Presidentiële Commissie dient de resultaten van de besprekingen met Alcoa te rapporteren aan de president, voert het Actiecomité aan. “De president dient op zijn beurt deze resultaten te rapporteren aan DNA, omdat in dit specifiek geval de president alleen besluiten mag nemen nadat DNA de voorstellen goedkeurt en toestemming hiertoe verleent”.

De huidige situatie waarmee we geconfronteerd worden, is dat de Presidentiële Commissie al dan niet met toestemming van de president een persconferentie gaat houden waarin zaken besproken zullen worden die de president eerst met de DNA hoort te bespreken, concludeert de organisatie.

Deze handeling is volgens haar niet de juiste weg. Het informeren van het volk is een taak des regering c.q. de president van de Republiek Suriname. De taak van de onderhandelingscommissie is om onderhandelingen te voeren, in deze met Alcoa / Suralco zoals vastgelegd in het presidentieel besluit van 3 juni 2014.

“De hamvraag is welk doel beoogd wordt voor het houden van een open persconferentie door de commissie, dit al dan niet met toestemming van de president. Dat de Presidentiële Commissie en de regering, ondanks kamerbreed parlementair verzet, tot grote verbazing van velen, toch heeft doorgewerkt met de afgewezen MoU uit 2015 en op basis van die afgewezen MoU afspraken heeft gemaakt met Alcoa o.a voor het ontmantelen van de aluinaarde – plant is nog vers in ons geheugen. Het Actiecomité Alcoa heeft ook een petitie aangeboden aan DNA hieromtrent”.

Het Actiecomité Alcoa roept allen op die nog geloof hebben in onze constitutie hieraan een halt toe te roepen. “Wij kijken dan ook uit naar het moment dat de regering adequaat in DNA verantwoording aflegt en beschouwen dat moment, en dat moment alleen, als legitieme initiële informatie verschaffing naar de totale samenleving in deze kwestie”.