Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Achterstallige huur voor Sozavo-wijkkantoren wordt uitbetaald

Achterstallige huur voor Sozavo-wijkkantoren wordt uitbetaald

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zegt in gesprek met Suriname Herald dat de achterstallige huur voor panden waarin de wijkkantoren van het departement zijn gevestigd, binnenkort zal worden voldaan. Er heeft volgens de bewindsman overleg plaatsgevonden met de verhuurders.

“We hebben met zeker 8 tot 10 van de verhuurders gesprekken gevoerd, omdat zij richting rechtszaken zouden gaan. Er is in clusterverband met hen gesproken en de mensen zullen worden uitbetaald, omdat ze hun diensten hebben geleverd en de staat moet betalen,” geeft minister Ramsaran aan. De staat dient niet alleen te betalen voor de huur van deze regeerperiode, maar ook voor de achterstanden die reeds bestonden.

Ramsaran legt verder uit dat er al stappen zijn ondernomen in een aantal van deze kwesties. Hierbij gaat het ook om bedragen die al verouderd zijn en moeten worden bijgesteld door de eigenaren van de panden. Er zijn lopende afspraken met de verhuurders, en de panden die verder in gebruik zullen blijven, zullen nieuwe overeenkomsten krijgen.

Daarnaast dient er ook met de verhuurders besproken te worden welke nieuwe bedragen van toepassing zullen zijn. Dit zal mede afhangen van de staat van de panden en of ze nog aan de vereisten voldoen. Pas daarna wordt overgegaan tot het ondertekenen van nieuwe overeenkomsten, geeft Ramsaran aan.

Medewerkers van Sozavo in bepaalde wijken zijn door de eigenaren uit hun panden gezet vanwege achterstallige betalingen vanuit de overheid. Ook hebben functionarissen uit andere wijken de panden verlaten omdat deze niet meer aan de eisen voldoen. Op sommige locaties zijn de werkomstandigheden niet prettig. Er is ook sprake van gevaar, omdat zowel de medewerkers als cliënten voorzichtig moeten lopen.

Ramsaran zegt verder dat hij al bezig is met een pand om deze wijkkantoren, die momenteel met huisvestingsproblemen kampen, op te vangen. Voor de Sozavo-topman is het belangrijk dat de medewerkers hun werk op een professionele manier kunnen uitvoeren. Het is onacceptabel dat zij onder ongunstige omstandigheden moeten werken, verklaart de minister.