Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ABOP zet grondenrechten als speerpunt op de agenda

ABOP zet grondenrechten als speerpunt op de agenda

De Dag der Marrons wordt elk jaar op 10 oktober gevierd. Deze dag memoreert de overwinning van de vrijgevochten tot slaaf gemaakten, die met de toenmalige koloniale overheersers het Vredesverdrag sloten. Net als de Marron voorouders succesvol hebben gestreden tegen onderdrukking voor hun vrijheid, dient hun nageslacht zich ervan bewust te zijn dat een samenbundeling van groot belang is. De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) is grote voorstander van deze samenbundeling.

Met een goede samenwerking onderling, kan er meer gerealiseerd worden voor deze groep Surinamers. Met de vooruitgeschoven positie van de partijvoorzitter, Ronnie Brunswijk, in de regering is tijdens deze regeerperiode al veel gedaan voor deze doelgroep. Verbeterde drinkwatervoorziening, elektrificatie en recent nog de campussen in Marowijne en Para, zijn enkele zaken die gerealiseerd zijn.

De kroning van Ronnie Brunswijk tot koning van de Afrikaanse diaspora in Suriname, heeft een de samenbundeling van de marrons in een stroomversnelling geplaatst. Immers de kroning heeft met ondersteuning van alle marrongroepen plaatsgevonden.

De bijdrage van de marrons in de samenleving kan niet worden onderkend. Onder meer op het gebied van toerisme leveren zij een grote bijdrage. Met het behoud van hun eigen cultuur en tradities, vormen zij een directe link met de voorouders. Echter moeten zij ook meeliften in de vooruitgang die Suriname meemaakt en in de toekomst zal meemaken, zonder dat aan de cultuur en tradities getornd wordt.

Om meer zekerheden te verschaffen aan deze groep Surinamers, wordt het grondenrechten vraagstuk steeds op de agenda geplaatst. De ABOP heeft dat als een speerpunt opgenomen. Op de politieke partijen thans vertegenwoordigd in het parlement, wordt het dringend beroep gedaan zich in te zetten voor het bereiken van consensus, zodat de grondenrechten van inheemse en tribale volkeren wettelijk beschermd kunnen worden.

Ook dit zal weer onder de aandacht van de regering worden gebracht, zodat er verder gegaan kan worden met de verdere ontwikkeling van het achterland.

De ABOP wenst aan alle Surinamers, maar in het bijzonder de Marronbroeders en -zusters een gepaste viering van de Dag der Marrons toe.