Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Abop distantieert zich van Facebookpagina A Bravo O Poi

Abop distantieert zich van Facebookpagina A Bravo O Poi

PARAMARIBO — “Voor de Abop is het al duidelijk vanuit welke hoek deze pagina wordt beheerd. Er zal niet worden geschroomd om aangifte te doen tegen degenen die achter deze pagina staan.” Deze waarschuwing uit de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij in een persbericht waarin ze zich “met klem” distantieert van de Facebookpagina ‘A Bravo O Poi’.

“Met grote verontwaardiging heeft de Abop kennisgenomen van deze Facebookpagina en de inhoud die er wordt gepubliceerd. U als samenleving wordt verzocht om niet in te gaan op de berichten van deze fake pagina”, aldus de oproep van de coalitiepartij.

“Er zal niet worden geschroomd om aangifte te doen tegen degenen die achter deze pagina staan”

Volgens de Abop stond deze pagina voorheen bekend onder de naam ‘Sa We Ley So’. Aangegeven wordt dat de pagina op 26 juli 2018 onder die naam is aangemaakt, waarbij er destijds, aldus de Abop, “antipropaganda werd gevoerd tegen de toen zittende regering”. Op 24 mei dit jaar is de naam veranderd naar ‘A Bravo o Poi’. De regeringspartij zegt dat haar officiële pagina ‘ABOP Black&Yellow‘ heet.

Het is niet de eerste keer dat de Abop in de pen klimt over een Facebookpagina. Iets meer dan 2,5 jaar terug had ze aangegeven gerechtelijke stappen te zullen nemen tegen fake nieuwspagina’s of roddel sites. Daartoe behoorde het toenmalige ‘San We Ley So’. De beheerders van deze pagina zouden mensen ervan proberen te overtuigen dat ze een officiële Facebookpagina waren van de Abop.

Zo zouden vaker uitspraken zijn gedaan alsof die officiële standpunten van de partij waren. “Het doel van deze roddelpagina is om het imago van de Abop te schaden. Behalve het nadoen van officiële partijstructuren, zien we dat de roddelpagina op slinkse wijze Abop-partijtoppers bekladt. Zulke handelingen gaan de partij niet onopgemerkt voorbij. Aan deze acties worden zeker consequenties verbonden”, waarschuwde de partij in maart 2021.