Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Aanvang training karteren land- en bosgebruik en -bedekking

Aanvang training karteren land- en bosgebruik en -bedekking

Om aan duurzaam bosbeheer te kunnen doen is het van belang dat er up-to-date nationale data is over land- en bosgebruik en -bedekking beschikbaar is. De Stichting Bosbeer en Bostoezicht (SBB) produceert elke twee jaren een kaart van de ontbossing en de verschillende types landgebruik na ontbossing.

Om goede kaarten te produceren is het van belang dat dit gezamenlijk met organisaties en instituten gebeurt die de bossector en de aanverwante sectoren goed kennen. Binnen dit proces is de SBB reeds enkele jaren bezig met het versterken van de nationale capaciteit in het gebruik van satellietbeelden en GIS.

Dit jaar heeft de SBB in het kader van de ontbossingskaart van 2017 gepland om minimaal 60 technische experten van de ministeries, instituten maar ook de universiteit, private sector, NGO’s en middenveld organisaties te trainen. De SBB heeft deze week de eerste tweedaagse sessie bij het UCC op de AdeKUS georganiseerd, welke gevolgd zal worden door een tweede training op 11 en 12 oktober.

Deze training vindt plaats met ondersteuning van het REDD+ -project. De data die gezamenlijk wordt geproduceerd is ter beschikking via www.gonini.org. De geproduceerde data en opgebouwde capaciteit kunnen ook het proces om te komen tot een landgebruiksplanning ondersteunen.