Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Aantal schaduwkandidaten op kiezerslijst opgetrokken naar 25

Aantal schaduwkandidaten op kiezerslijst opgetrokken naar 25

Het aantal schaduwkandidaten op de kandidatenlijst wordt verhoogd naar 25 vanwege de invoering van een landelijk evenredigheidsstelsel. In het huidige systeem zijn er 10 schaduwkandidaten voor Paramaribo, merkt initiatiefnemer Asis Gajadien (VHP) op in het parlement tijdens de behandeling van de wijziging van de Grondwet en Kiesregeling.

Het aantal van 10 is niet voldoende als partijen slechts één lijst hebben en er moet rekening worden gehouden met mogelijke verschuivingen. Om welke reden dan ook kunnen leden een ministerpost gaan bekleden of worden vervangen. Deze schaduwkandidaten worden dan op de achterzijde van het stembiljet geplaatst, legt Gajadien uit.

Uitbreiding van de periode voor het indienen van kandidatenlijsten
Gajadien stelt ook voor om de termijn waarbinnen de definitieve kiezerslijsten gereed moeten zijn te verlengen van 70 naar 100 dagen. Deze 70 dagen zijn gebaseerd op de twee periodes van kandidaatstelling en de dag van de verkiezingen.

Volgens Gajadien moeten partijen binnen hun structuren in staat worden gesteld om hun voorverkiezingen te houden en vervolgens de lijsten in te dienen. Ook moeten de kandidaten voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op de verkiezingen. Dit komt neer op een verlenging van een maand.

OKB belasten met de controle van het kiesregister
De parlementariër benadrukt verder dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) alle ruimte moet krijgen om zijn werkzaamheden uit te voeren. Voorgesteld wordt om het OKB te belasten met de controle van het kiesregister. Tegelijkertijd moet worden gewaarborgd dat het OKB onbeperkte toegang heeft tot de bron van gegevens met volledige medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en alle betrokken medewerkers bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Er komen ook aanvullende taken voor het Centraal Hoofdstembureau (CHS). De landelijke uitvoering van de verkiezingen valt nu onder de verantwoordelijkheid van het CHS. Voorheen waren het de hoofdstembureaus in de districten die verantwoordelijk waren voor de werkzaamheden in de districten, maar nu ligt de regie in handen van het CHS.

Wat betreft de kwestie van verkiezingsfraude merkt Gajadien op dat er strengere maatregelen moeten worden genomen tegen het verhandelen, opkopen, verkopen, aanbieden, het doen aanbieden, aannemen of doen aannemen van geld of goederen, evenals andere handelingen ter beïnvloeding van het stemgedrag. “We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de stemming wordt beïnvloed.”