Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Aanpassing gokwetten nog niet afgerond

Aanpassing gokwetten nog niet afgerond

Parlementsleden niet tevreden met beantwoording minister Amoksi

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Leden van De Nationale Assemblee van zowel coalitie als oppositie zijn niet tevreden over de manier waarop minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren heeft geantwoord op vragen en suggesties van het college over het gokbeleid. Hij nam slechts enkele voorstellen van het parlement over en volstond verder met een puur technische behandeling van het aanpassen van de wetgeving.

De bewindsman zei niets over bijvoorbeeld de inkomsten voor de overheid uit de goksector en aanpak van de negatieve sociaal-maatschappelijke effecten van gokverslaving, waaronder ontwrichting van gezinnen, zoals door DNA-leden was gevraagd. Parlementariërs hebben zich eraan gestoord dat Amoksi zegt geen informatie te hebben of casino’s bijdragen of hebben bijgedragen aan bevordering van het toerisme, zoals de bedoeling is van de bedrijfsvergunning.

“De minister vertelt ons niet hoe we dit maatschappelijke kankergezwel gaan wegwerken”

Mahinder Jogi

Afstand en werkgelegenheid

In veel interrupties na de presentatie van de minister wilden assembleeleden weten waarom hij eraan vasthoudt dat gokhuizen minimaal een kilometer verwijderd moeten zijn van scholen, sportaccommodaties en gebedshuizen, in plaats van minstens twee kilometer, zoals voorgesteld. Ook over de openingstijden in de wet zijn assembleeleden het niet eens.

Kishan Ramsukul (VHP) vroeg waarom de regering de voorstellen van het parlement niet overneemt. Patricia Etnel (NPS) vindt dat de casino’s ‘veel later’ dan nu moeten opengaan. De minister heeft volgens haar niet kunnen aantonen dat na de aanpassing van de wet het gokgedrag van de bevolking zal veranderen en dat verslaving zal worden aangepakt.

Vooral de aanwezigheid van filialen van betting bedrijven in woonwijken zit haar dwars. Ze is het eens met Ramsukul over de regel van één kilometer en voegt toe dat in de praktijk deze afstand al gangbaar is in woonwijken en bijdraagt aan de excessen van betting en gokken. “Je lost het probleem niet op met deze afstand.” De oplossing is volgens de NPS’er om casino’s en betting shops naar de binnenstad te verplaatsen.

Gefaseerd

VHP’er Aviankoi stelde dat, hoewel is voorgesteld om het aantal gokfilialen gefaseerd terug te brengen, het niet de bedoeling is dat bedrijven en investeringen ‘kapot’ worden gemaakt. Een te drastische verlaging zal volgens hem nadelig zijn voor het bedrijfsleven.

Ook Abop-fractielid Edgar Sampie waarschuwde voor een te drastische aanpak. Als online gaming wordt beperkt tot uitsluitend sportbetting, zullen de inkomsten voor de bedrijven volgens hem met zeker 70 procent terugvallen, wat bedrijven zal noodzaken om te sluiten. Volgens de politicus zijn door de belabberde economische situatie tal van ‘Chinese winkels’ al gesloten. “We moeten juist bedrijven beschermen waar mensen werkgelegenheid vinden”, stelde hij.

Verbod aan Surinamers

Mahinder Jogi (VHP), die zich consequent fel verzet tegen gokken, noemde het ‘teleurstellend’ dat Amoksi niet zei hoe de negatieve effecten van de gokcultuur zullen worden aangepakt. “Hij vertelt ons niet hoe we dit maatschappelijke kankergezwel gaan wegwerken. Dat is het probleem en daarop gaat de minister niet in.”

Het assembleelid wilde concreet weten waarom Amoksi voor de eerste fase kiest voor het afbouwen van het aantal betting filialen met 30 procent en niet direct met 70 procent. Jogi is ook ontevreden dat het voorstel van het parlement om Surinamers een casinoverbod op te leggen niet door de regering is overgenomen. “Het is betreurenswaardig wat de regering hier, bij monde van de minister, heeft aangegeven.”

Fractiegenoot Mohammad Mohab-Ali noemde twintig casino’s op een bevolking van zeshonderdduizend mensen veel te veel en stelde voor het aantal casinovergunningen terug te brengen naar vijftien. NDP-fractieleider Rabin Parmessar ziet in de wetgeving veel tegenstrijdigheden, terwijl de regering geen cijfers beschikbaar stelt aan het parlement over de operationele kosten voor de Gaming Board, het toezichthoudend orgaan voor de goksector.

Over dit instituut is de minister volgens BEP-fractieleider Ronny Asabina vaag gebleven, terwijl een sterk instituut volgens hem cruciaal is voor een goede uitvoering en naleving van de regels