Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Aanhoudende droogte zorgt voor watertekorten rijstsector

Aanhoudende droogte zorgt voor watertekorten rijstsector

Hoewel het reeds enige tijd aanhoudend droog weer in belangrijke mate bijdraagt aan een vlot verloop van de aan de gang zijnde padieoogst in Nickerie, zorgt het aan de andere kant voor sommige boeren die hun onrijpe padieaanplant nog in het veld hebben staan voor enige problemen. Door de gebrekkige aanvoer van irrigatiewater vanuit Wakay via de Nannizwamp is het waterpeil in de verschillende irrigatiekanalen op een zodanig niveau dat het water niet op natuurlijke wijze middels zwaartekracht de padiearealen in kan stromen. Boeren zijn daardoor genoodzaakt het water uit de irrigatiekanalen te pompen naar hun arealen. Padieboeren die dit seizoen om wat voor reden dan ook laat hebben ingezaaid, hebben hun aanplant nog in volle groei in het veld staan. Het padie bevindt zich nog in een onrijpe fase van groei. De aanplant heeft nog volop water nodig.

Terwijl op vele plaatsen in Nickerie de padieoogst volop wordt binnengehaald, zit ongeveer 10 tot 15 procent van het totaal ingezaaide areaal nog met een onrijpe padieaanplant. Boeren doen er alles aan om hun investeringen niet verloren te laten gaan. Ze halen alles uit de kast om hun aanplant van voldoende water te voorzien. Dat brengt voor hun extra kosten met zich mee, voornamelijk vanwege de hoge brandstofkosten.

Vernomen wordt dat ongeveer twee weken geleden het pompgemaal te Wakay begonnen was met het pompen van water richting de Nanniezwamp. Het pompen van water duurde exact een week tot vorige week woensdag. Volgens sommige boeren is dat niet voldoende. Door verdamping vanwege het hete weer is er ook sprake gewest van waterverlies.

Boeren zeggen dat indien het droge weer en de hoge temperaturen blijven aanhouden, het straks mogelijk voor grote problemen kan zorgen bij de nieuwe inzaai die in november begint. De pompen te Wakay draaien vanwege “ouderdom” slechts op 50 procent van de geinstalleerde capciteit. De kosten van brandstof om Wakay laten draaien zijn niet onaanzienlijk.-. ss