Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Aanhoudende droogte maakt varen haast onmogelijk in binnenland

Aanhoudende droogte maakt varen haast onmogelijk in binnenland

door Samuel Wens

BOVEN-SURINAME — “De extreem lage waterstand in 2004 liet de vervoerskosten stijgen en als dit zich herhaalt zullen de lokale bewoners, gezien de huidige brandstofprijs, niet in staat zijn een bootrit naar hun dorpen te betalen. De goederen in de lokale winkels zullen door de hoge transportkosten niet meer te betalen zijn”, voorspelt bootsman Jasser Eduards in gesprek met de Ware Tijd. De huidige situatie, waarbij de rivieren in het binnenland haast droog komen te liggen, roept bij hem herinneringen op van 2004.

Door die droogte, die ‘koti watta’ werd genoemd, konden de boten vanwege de lage waterstand hun vaarroute niet onderhouden. Passagiers van de dorpen in de buurt van Pikin Slee en verderop bij Jaw Jaw en Felulasi-sula moesten overstappen in andere boten om hun reis te vervolgen, schetst Eduards de situatie van haast twintig jaar terug.

“Mijn tajer-aanplant kan ik niet besproeien, want de kreek in de directe omgeving is kurkdroog”

Frans Haabo

Vaargeul

De huidige lage waterstand, als gevolg van de aanhoudende droogte, bemoeilijkt momenteel het varen van boten op de rivieren in het binnenland. Op de normale vaarroutes zijn nu zandbanken waar te nemen in de Surinamerivier in het Boven-Surinamegebied.

Bootslui moeten tussen de vele rotsen en zandbanken heen laveren om een ‘dèè watta passi’ (vaargeul, … red.) te vinden teneinde veilig hun bestemming te bereiken. De vele vervoerders van vracht- en personenverkeer tussen Atjoni en de verschillende dorpen van het gebied spelen in op de situatie door kleinere boten in te zetten. Ook vervoeren ze geen groot en zwaar vracht meer, zoals ijskasten, hout en cement. Door de huidige situatie moeten vrouwen, kinderen en zieken bij de sula uit de boot, zodat de mannen het vaartuig erover kunnen slepen. Handtassen en koffers worden ook over de sula gesjouwd.

El Niño

Meteoroloog Dwight Samuel van de Meteorlogische Dienst Suriname voorspelt dat het binnenkort niet zal gaan regenen, omdat het momenteel grote droge tijd is. De verwachting is volgens hem ook dat er vanaf eind november tijdens de kleine regentijd minder regen zal vallen. “Dit is te wijten aan het natuurverschijnsel El Niño, dat dit jaar langer aanhoudt”, stelt de meteoroloog om somber te vervolgen: “Er wordt voor jaar januari ook minder regen verwacht.”

Dat de weergoden de plaatselijke gemeenschap niet gunstig zijn gezind, ondervindt Frans Haabo van Pikin Slee aan den lijve. Hij had net een landbouwareaal open gekapt. “Mijn tajer-aanplant kan ik niet besproeien, want de kreek in de directe omgeving is kurkdroog”, klaagt hij.