Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Aandacht voor mentale gezondheid: succesvol project voor studenten in Nickerie

Aandacht voor mentale gezondheid: succesvol project voor studenten in Nickerie

De Rotaract Club of Genesis heeft recentelijk een succesvol project afgerond in Nickerie, met als voornaamste doel het bevorderen van mentale gezondheid onder jongeren. Het project, getiteld “Open Hearts, Open Minds”, vond plaats op zaterdag 23 september in Nieuw-Nickerie en wist in totaal 20 jongeren van middelbare leeftijd te betrekken. Beyoncé Kamit, de projectcoördinatrce, vertelt enthousiast: “Het evenement is vlot verlopen.” De deelnemers waren zeer betrokken en deelden hun persoonlijke ervaringen en meningen.

Het evenement omvatte een indrukwekkende paneldiscussie en een ademhalingsoefening. Het panel bestond uit:Raisa Pawirotaroeno (arts), Asmarnie Moespar-Djiman (mental health Counselor) en de heer Lakshminarain Doebay (Psychosociale Counselor). De discussie werd gemodereerd door Simone Goodett, die tevens psycholoog is. De jongeren waren zeer tevreden met de bijdrage van de panelleden en de moderator, omdat de discussie niet alleen ging over mentale gezondheidsonderwerpen, maar humor kreeg ook een plekje.

Dit zorgde voor een ontspannen sfeer waarin de deelnemers zich vrij voelden om hun ervaringen en emoties te delen. Beyoncé merkte op: “We hebben van de jongeren vernomen dat het project bijzonder waardevol voor hen was en dat ze hopen dat dit initiatief voortgezet wordt.”

De Rotaract Club of Genesis heeft grotere plannen voor de toekomst. Ze streven ernaar om van dit project een jaarlijks terugkerend evenement te maken, niet alleen in Nickerie maar ook in andere districten. “We zijn ons bewust van het feit dat Suriname, en het Caribisch gebied als geheel, helaas hoog op de lijst staat als het gaat om suïcide.” Daarom is deze inzet niet alleen nodig in Nickerie, maar in alle districten. “Dit is overigens al het tweede project over mentale gezondheid dat de Rotaract Club of Genesis in Nickerie heeft uitgevoerd”, aldus de coördinator. 

(Foto “panelleden”: Van links naar rechts: Raisa Pawirotaroeno (Arts), Lakshminarain Doebay (Psychosociale counselor) en Asmarnie Moespar-Djiman, Mental Health Counselor)

SD