Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » 62 jongeren tonen interesse voor Jeugdraad

62 jongeren tonen interesse voor Jeugdraad

PARAMARIBO — In totaal hebben landelijk 62 jongeren, waarvan 35 heren en 27 dames, zich kandidaat gesteld voor de jJeugdraad. Uit alle tien districten is ten minste het minimale aantal van aanmeldingen bereikt. Jongeren vanaf 16 jaar en niet ouder dan 22 jaar konden zich digitaal aanmelden en zich verkiesbaar stellen voor de Jeugdraad Suriname (JRS). Dit proces is vlot verlopen.  De verkiezing van het jeugdorgaan zal online geschieden om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten.  

De Verkiezingscommissie Jeugdraad Suriname heeft zaterdag een aanvang gemaakt met de screening van de kandidaatstelling die vrijdag heeft plaatsgevonden. “Het uitgangspunt was om een vlotte, duurzame, en milieuvriendelijke kandidaatstelling te organiseren, met een minimaal papiergebruik, minimale logistieke kosten en transparantie in het volledig traject”, zegt Mitesh Bhaggoe, voorzitter van de verkiezingscommissie. De jongeren konden zich vanaf acht uur in de ochtend tot laat in de middag online kandidaat stellen via de website van de JRS.

In de afgelopen periode zijn jongeren via diverse promotiekanalen opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Deze actie resulteerde erin dat de oproep meer dan 50.000 jongeren heeft bereikt. De kandidaten worden op donderdag 11 mei online bekend gemaakt via de JRS-website en de facebookpagina. Hierna zullen zij zich presenteren aan de samenleving.

De verkiezing zal op 1 juni 2023 plaatsvinden en de aspirant-kandidaten zullen meedingen naar een van de 29 plekken in de Jeugdraad Suriname. Tijdens de onlineverkiezingen kunnen jongeren vanaf 12 jaar hun stem uitbrengen op de kandidaten. Vervolgens wordt de uitslag van deze onlineverkiezingen dezelfde dag bekend gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen per district zullen zitting hebben in de JRS en worden voor drie jaren gekozen.