Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » 23 beschermde raven weggenomen bij LBB

23 beschermde raven weggenomen bij LBB

PARAMARIBO — 23 beschermde raven van het soort Lears ara (Anodorhynchus leari), die tijdelijk waren ondergebracht bij de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) te Zanderij, zijn dinsdagochtend weggenomen. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden, maar er is wel een voertuig in beeld gebracht.

Volgens onderzoek van de politie waren de Lears ara’s goed beveiligd in een garage bij de LBB. De vogels zijn tussen één en drie uur ’s ochtends weggenomen. De verdachten zijn met de sloten waarmee de garage was afgegrendeld ervandoor gegaan.

De vogels, die alleen in Brazilië voorkomen en vanuit dat land naar Suriname waren gesmokkeld, zouden dinsdag, na overleg met de Braziliaanse autoriteiten, worden opgehaald. Een jachtopziener heeft dinsdag bij de politie van Zanderij aangifte gedaan van de diefstal van 23 van de 29 Lears ara’s die in juli in beslag waren genomen. Deze vogels hebben een beschermde status.

Op 19 juli reageerde de LBB op klachten van buurtbewoners in de omgeving Garnizoenspad over geluidoverlast en trof op een terrein Laers ara’s en de Golden Tamarins aan, die waren gesmokkeld uit Brazilië en Guyana. De vogels, die internationaal zijn beschermd omdat ze behoren tot de bedreigde diersoorten, werden in beslag genomen. Bij onderzoek bleek dat een dierenexporteur uit de directe omgeving betrokken is bij deze case.