De komende week ontvangen 25 zorgbegeleiders gedurende 4 avonden nascholing. Deze nascholing zal verzorgd worden door twee docenten van het Regionaal Opleidings Centrum Mondriaan uit Den Haag die daarvoor een week in Nickerie verblijven. Het ROC Mondriaan is een erkend opleidingscentrum waar 20.000 studenten beroepsonderwijs volgen.

De WINgroep heeft de afgelopen jaren voor mensen die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en seniorenzorg een opleiding aangeboden op mbo 3 niveau. Deze opleiding werd verzorgd door het ROC Mondriaan. Steeds luider werd de roep van deze groep voor nascholing en de WINgroep is verheugd aan deze oproep gehoor te kunnen geven en het spreekt voor zich dat wij hiervoor weer terechtkwamen bij het ROC Mondriaan.

De studenten werkzaam op het Dankerscentrum, Open Poort, Rust en Werk en bij de WINgroep zullen de hele week zowel theoretisch als praktisch bijgeschoold worden op het gebied van professioneel handelen. Zij zullen vaardigheden ontwikkelen waardoor zij beter in staat zijn met elkaar samen te werken, wat de zorg aan de client ten goede komt.

Na afloop van de nascholing krijgen de studenten een groepsopdracht en een individuele opdracht mee die ze voor half december ingeleverd moeten hebben bij ROC Mondriaan Den Haag. Bij de groepsopdracht zullen ze met een aantal studenten een werkstuk moeten maken waarin ze moeten aantonen dat ze de geleerde theorie met de praktijk kunnen verbinden. In de individuele opdracht zullen zij hun eigen functioneren in de groep moeten beoordelen en zal moeten blijken waar hun sterke en hun zwakke punten liggen.
Als het ROC Mondriaan beide werkstukken positief beoordeelt, ontvangt de student een certificaat van het ROC Mondriaan. De nascholing en de eisen die gesteld worden aan de werkstukken liggen op MBO 4 niveau.

Deze nascholing is financieel mogelijk gemaakt door de counterpart van de WINgroep de Stichting Vrienden van WIN uit Nederland en dank zij de belangeloze inzet van de docenten van het ROC Mondriaan.

Maandag 29 oktober a.s. om 17.00 uur zal in de collegezaal van de WINgroep de start gegeven worden van deze nascholing. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.