Zelfdoding is een ernstige maatschappelijk en mental health probleem. Het heeft een sociaaleconomische impact op de directe omgeving van de pleger. En ook de hele samenleving gaat hieronder gebukt. Zelfdoding vereist bijzondere aandacht van de samenleving. Wij mogen niet schouderophalend hieraan voorbij gaan, omdat het misschien toevallig ons niet rechtsreeks raakt. Zelfdoding is in vele gevallen te voorkomen. Maar wij weten ook wel dat de preventie en bestrijding ervan geen gemakkelijke taak is. Onderzoekingen hebben aangetoond dat de preventie van zelfdoding door de aanpak van onderliggende directe en structurele oorzaken wel degelijk haalbaar is. Echter is dit geen taak van een enkele organisatie of het ministerie van Volksgezondheid alleen. Preventie begint al heel vroeg door het creëren van de best mogelijke condities en omstandigheden voor de opvoeding en begeleiding van onze kinderen. Wij moeten onze medemensen weerbaar maken tegen de vele problemen die zij zullen tegenkomen in het leven. Daarnaast is het bieden van tijdige en effectieve begeleiding en behandeling bij mentale aandoeningen of ziekten een noodzaak om verergering van de aandoening/ ziekte tegen te gaan. Ook belangrijk is het (h)erkennen van risicofactoren die kunnen leiden tot mental health problemen en uiteindelijk bij sommigen tot suïcidepreventie programma’s.

De media die als oog en oor dienen voor de samenleving en die een van de belangrijkste bronnen is voor het verkrijgen van informatie, kan een zeer belangrijke rol vervullen in het helpen verminderen van het aantal zelfdodingen in de samenleving. Stichting Swarnapath en het ministerie van Volksgezondheid hebben onlangs, op 7 september 2012, een workshop georganiseerd voor de media in het kader van Wereld Suïcide Preventiedag, waarbij een samenvatting van de mediarichtlijnen van de WHO overhandigd werd aan de aanwezige mediavertegenwoordigers. Centraal bij deze workshop was een discussie over de belangrijke rol die de media als maatschappelijke actor en ondersteuner kan spelen bij het terugdringen van suïcide in Suriname.

De WHO heeft in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Suïcide Preventie (IASP) op basis van jarenlange onderzoeken en ter zake deskundigen, richtlijnen voor de media ontwikkeld. Deze richtlijnen bieden ondersteuning bij het geven van invulling aan de belangrijke rol van de media als maatschappelijke actor bij onder meer het terugdringen van het aantal zelfdodingen. De richtlijnen bieden tevens handvaten voor het verhogen van de bewustwording van de samenleving en het verschaffen van informatie over nieuwe of innovatieve ontwikkelingen. Dit kan het perspectief van kwetsbare groepen in de samenleving over aan (mentale) gezondheidszorg gerelateerde complexe maatschappelijke vraagstukken -niet alleen zelfdoding- positief helpen vorm geven. Met ondersteuning van de Paho zijn de richtlijnen in het Nederlands vertaald. Het document bevat ook verwijzingen naar gebruikte onderzoeken en andere referenties als achtergrondmateriaal die geraadpleegd kunnen worden door de media.

Preventie van zelfdoding is niet eenvoudig, juist vanwege de complexe en vele achterliggende oorzaken die kunnen bijdragen tot depressie en suïcidaal gedrag. De aanpak van dit maatschappelijk vraagstuk vraagt om een multidisciplinaire aanpak en de bijdrage van alle betrokken groeperingen in de samenleving. Ook de media kunnen hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.