Mensen die zichzelf opzettelijk beschadigen lopen het risico op een vroegere natuurlijke dood.

Dit concludeert een Brits onderzoeksteam van Oxford University, Royal Derby Hospital en de Universiteit van Manchester.

Het team volgde gedurende 6 jaar 30.000 mensen die tussen 2000 en 2007 op de spoedeisende hulp behandeld werden na zichzelf opzettelijk te hebben verwond. Onder deze patiënten was in de periode van 6 jaar het aantal sterftegevallen drie keer zo groot als het gemiddelde sterftecijfer van de Britse bevolking.

Ongeveer 6 procent van de patiënten overleed gedurende de onderzoeksperiode. De patiënten overleden ongeveer dertig jaar eerder dan gemiddeld.

Het was al bekend dat mensen die zichzelf beschadigen vaker zelfmoord plegen. Maar niet dat ze ook het risico lopen om vroeger door natuurlijke oorzaken te sterven. De onderzoekers noemen als mogelijke redenen het lagere inkomen van mensen met een depressie, en het feit dat deze mensen meer risico lopen op gezondheidsproblemen als gevolg van alcohol- en drugsgebruik. Ook kan het zijn dat de medische hulp te veel focust op de psychische problemen, waardoor de lichamelijke klachten over het hoofd worden gezien.

(nu.nl)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.